domingo, 4 de agosto de 2013

I LES CAMPANES PER FI IL·LUMINADES              Després d'uns mesos de foscor, per fi tornen a estar les campanes il·luminades. Vaig en esta entrada a desglossar les diferents etapes d'il·luminació que hi ha hagut en la sala de campanes de la Parròquia de Castalla.

                Des de l'antiguitat i fins a finals dels anys cinquanta no hi havia cap tipus d'il·luminació dins de la sala de campanes d'aquesta torre ni en la seua escala d'accés, tenint com a única il·luminació els campaners en els tocs que s'havien de realitzar a la nit, com a nit de Tots els Sants “vespra de Tots els Fidels Difunts”, o processons de festes patronals de moros i cristians, la il·luminació tan sols amb ciris.
                  A finals de la dècada dels cinquanta es va decidir que des de la linea que portava el corrent per a il·luminar l'esfera del rellotge, traure una conexió a un interruptor i a una bombeta de tan sols 40 w. perquè en els tocs nocturns, els campaners tingueren millor visibilitat.                  Ja a finals dels anys setanta pensem que podia quedar bonic i original el col·locar una bombeta més potent (200 w.) i deixar-la encesa durant la nit en els dies de festa, sent ja a finals dels noranta quan es va decidir instal·lar quatre pantalles fluorescents (una a cada cantonada) i que romangueren durant tota la nit les campanes il·luminades, tal i conforme ja s'anava realitzant en la immensa majoria de campanars.

               Així van estar il·luminades les campanes fins a la restauració del campanar del 2011, on aquesta il·luminació es va retirar, deixant solament dos llums "douw-lains" en el sòl, en dos de les quatre cantonades, amb una deficient i pèssima il·luminació, realitzant per açò nosaltres una queixa formal a l'encarregat de l'obra abans de la seua conclusió, indicant-nos aquest que ell no podia fer res, que així constava en el projecte i així s'havia de concloure.


              Després de sentir alguns comentaris i protestes per quedar les campanes a fosques en aquests anys en què ja la immensa majoria de campanars si que estan il·luminades, pensem a col·locar almenys un parell de bombetes de baix consum i solucionar en part el problema. Aquestes bombetes solien fondre's amb bastant assiduïtat, per la qual cosa en el mes de febrer d'aquest 2013 vam tornar a tindre les campanes a  fosques, plantejan-nos per açò que caldria substituir aqueixa il·luminació que vam posar provisionalment per una  més pràctica, efectiva i duradora.
              Després d'exposar el problema a la corporació municipal, (perquè en totes les poblacions aquestes il·luminacions van en enllumenat public i per tant són municipals) ràpidament es van comprometre per a realitzar les gestions oportunes i aconseguir l'esperat focus, però transcorregudes unes setmanes una moció de censura va modificar la corporació municipal, per la qual cosa seguidament vam haver de tornar a començar exposant el problema i realitzant de nou la petició a la nova corporació, qui també ràpidament va agilitar la gestió per a aconseguir-nos el focus.
              És molt d'agrair la disponibilitat entre la població (incloent a les seues autoritats) amb tot el referent a les campanes, ja que al marge de colors polítics es pot percebre la gran afectivitat que se sent cap a elles, sent aquest simple detall del focus és un fet palpable d'açò.
           Per fi el dimarts 30 de juliol, Fran i jo ens vam posar a la feina, retirant la xicoteta “chapuseta” de les bombetes de baix consum i instal·lant definitivament el nou focus, que a pesar de tindre una bombeta de tan sols 120 w. ofereix una gran claredat (encara que al meu judici excessivament blanca, però bo……. També hi ha qui opina que és preferible així perquè oferisca contrast amb la llum vermellosa exterior).

No hay comentarios:

Publicar un comentario