domingo, 13 de julio de 2014

LA RECTA FINAL        Durant les pròximes setmanes va a escometre's el que podríem denominar “la recta final” en l'actuació d'extracció d'enderrocs i substitució del paviment del nostre temple parroquial.
         A data d'avui ja està tot el paviment col·locat, faltant únicament el segellat en algunes capelles laterals amb masilles flexibles per a evitar el contacte del nou paviment amb les parets de pedra i així aconseguir tenir una bona junta de dilatació per a evitar contratemps com l'esdevingut amb el terratzo. També falta el arenat dels pulpits i pilastres del presbiteri, deixant-se ja tota la part posterior per a una altra ocasió per falta de liquiditat.

         Aquest pròxim dilluns també donarà començament el procés de pintat de la sagristia, capella de Sant Tomás i part de la capella de la Comunió, començat pròximament també la nova instal·lació de megafonia i alguns menuts retocs en la il·luminació, per a finalment dur a terme la fase de neteja.

         En principi està prevista la re-benedicció i inauguració de la parròquia per al pròxim dia 31 d'agost “dia de la olleta” a les 12 del matí, sent presidit aquest acte per l'Il·lm. Sr. Bisbe de la diòcesi D. Jesús Murgui, i comptant per a açò amb la presència de la Patrona de la localitat “ Nostra Senyora de la Soledat Gloriosa” que serà traslladada en solemne processó des de l'església del convent fins a la parròquia, per a aquest esdeveniment, i sent ja després de la conclusió del acte el retorn a la seua ermita.

         En una pròxima entrada ho desglossaré més al detall, així com el fet d'una nova intervenció de Consellería que veritablement és de “jutjat de guàrdia”.miércoles, 2 de julio de 2014

EL BOUET DE LA SANG


            La festa de la “Preciosísima Sang del nostre Senyor Jesucrist” es celebra litúrgicament l'1 de juliol. Probablement per qüestions laborals, ací a Castalla, es va decidir el seu trasllat al primer dissabte de juliol. No hi ha documentació que acredite quan comença a celebrar-se ací,  però el més probable és que siga des de 1577, data en què l'arquebisbe de València, Sant Joan de Ribera, després de començar al culte la nova parròquia, va fundar la confraria amb  este nom i li va canviar la dedicació a la primitiva i anterior església, hui ermita, fins a este moment dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu, denominant-se des d'eixe any 1577 i fins als nostres dies de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist.           Els fins d'esta nova confraria eren, a més de recaptar fons per al manteniment de l'antiga Església, el culte a la passió i les processons penitencials, demanar sufragis en èpoques de calamitats públiques, servitud caritativa a malalts i moribunds, acompanyar als soterrars dels confrares i dels pobres de solemnitat i altres obres de misericòrdia. En les actes de la confraria s'establia l'obligació de fer les processons de Setmana Santa, l'orde en què havia d'eixir les imatges i els gremis etc.
            El nom de “bouet de la sang” tot pareix indicar que prové perquè antigament en la placeta de l'ermita, en este dia, es soltava alguna vaqueta o algun “bouet”, sent este el nom amb què en l'actualitat es reconeix a esta festa.


             La forma concreta amb què es celebra esta festa tampoc hi ha documentació o almenys jo mai l'he aconseguit localitzar del perquè o des de quan es fa així, ja que en certa manera pot considerar-se que és un poc desconcertant, perquè este dia a les nou del matí acudixen els majordoms (portadors de la Imatge de la Patrona) a una casa particular, on s'arreplega una imatge del Xiquet Jesús  que és portada en andes des d'esta casa fins a la parròquia, lloc en què s'agrega el sacerdot a esta diguem “processó” i a continuació es puja a l'ermita on es celebra la Missa. Al finalitzar la mateixa es lligen els noms dels majordoms i consellers del següent any, que no són altres que els que portaran a la Patrona i el Sepulcre amb la Imatge del Crist jacent en el següent any en les processons de Setmana Santa, respectivament. Després de finalitzar la Missa es baixa pel carrer l'amargura i punta la penya fins a la parròquia, lloc en què ja es queda el sacerdot, seguint a continuació fins a la casa de Solita Soler on es guarda el Xiquet Jesús.            Enguany, l'itinerari de la cercavila o processó serà diferent perquè al trobar-se la imatge de la Mare de Déu en el convent per les obres del carrer, esta Missa no es celebrarà en l'ermita si no en el convent.

             A continuació tots els majordoms amb  el seu president D. Idelfonso Verdú, la directiva i presidents de les diferents quadrilles junt amb les autoritats civils i religioses s'acudix al tradicional “esmorzaret”.  
          Durant el dia es fan diferents cercaviles acompanyades per dolçaina i tamborí per tota la població, fins a les sis de la vesprada en què se celebra una festa per a xiquets amb les tradicionals carreres amb premis i regals.            Antigament la forma en què es constituïa la llista dels majordoms era diferent de com es fa en l'actualitat, en les que són unes onze o dotze llistes d'amics d'entre 25 o 30 persones cada una, que van rodant successivament i traient les distintes imatges en les processons. Quan l'ermità, el dia de la festivitat de Sant Pere i Sant Pau, feia sonar el toc de l'alba, en la mateixa placeta de l'ermita obria una llista, i els primers a arribar a apuntar-se serien els anomenats el següent dia 1 de Juliol, com a majordoms o consellers, per això una persona que vulgera repetir majordomia tots els anys, simplement en que fora matiner podria aconseguir-ho.           Els tocs per a esta festa són d'una forma molt senzilla, un parell de voltejos amb la campana xicoteta de la parròquia al voltant de les nou del matí i voltejos de la campana de l'ermita a l'entrada i eixida del Xiquet Jesús. Enguany tampoc es realitzaren d'esta manera perquè com he comentat abans, la Missa serà en el convent.

domingo, 29 de junio de 2014

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANA DE SANT PASCUAL A LA PATRONA               Encara que amb un poc de retard, vull deixar constància d'aquest nou canvi de la campana de Sant Pascual “Verge dels Dolors” per l'excepcionalitat que s'ha produït entorn d'aquesta.

           Com de tots és sabut i he narrat ja en entrades anteriors, tots els anys quan s'aproxima la festivitat de Sant Pascual, que ací a Castalla es posposa perquè no coincidisca amb la fira de San Isidre, és baixada aquesta campana del campanar del convent i col·locada en la espadaña que té en la seua ermita.

         El dimecres 21 de maig ens ajuntem Víctor, Fran i jo per al seu desmunte i baixada, anportansela el següent dia, dijous 22, Silvano per a la col·locació en la espadaña de l'ermita de Sant Pascual, sent ja el dia 26 quan ens vam tornar a reunir per a efectuar la seua pujada al campanar del convent i col·locació.

              Aquesta menuda campana en l'actual any 2014, i en els seus 110 anys d'existència perquè es va fondre en 1904 , ha tingut la missió i privilegi, al costat de la campana Sant Esteban, d'anunciar a la població el culte del mes de maig per trobar-se la patrona en aquesta església, per açò quan la baixem el primer que vam fer va ser col·locar-la davant la imatge de la Mare de Déu, tant per l'esmentat com per l'afinitat que tant la advocación de la Patrona “Soledad Gloriosa” com la dedicació de la campana “Nostra Senyora dels Dolors” tenen entre si.