domingo, 5 de enero de 2020

DIA DE REIS "EPIFANIA DEL SENYOR"

                 L'Epifania és una de les festes litúrgiques més antigues, més encara que el mateix Nadal. Va començar a celebrar-se a Orient en el segle III i a Occident en el IV. Epifania, veu grega que a voltes s'ha usat com a nom de persona, significa "manifestació", on el Senyor es va revelar als pagans en la persona dels mags.
                 Els occidentals van acceptar la festa al voltant de l'any 400, l'Epifania és popularment el dia dels reis mags, i està referit en l'evangeli de sant Mateu. En arribar els mags a Jerusalem, aquests van preguntar en la cort el parador del "Rei dels jueus". Els mestres de la llei van saber informar-los que el Mesíes, el Senyor, havia de nàixer en Belén, la menuda ciutat natal de David; no obstant açò van ser incapaços d'anar a adorar-ho juntament amb els estrangers. Els mags, arribats al lloc on estava el xiquet amb María la seua mare, van oferir or, encens i mirra, substàncies precioses en les quals la tradició ha volgut veure el reconeixement implícit de la reialesa messiànica de Crist (or), de la seua divinitat (encens) i de la seua humanitat (mirra).
   

                   A Melchor, Gaspar i Baltasar -noms que els ha atribuït la llegenda, considerant-los tres per ser triple el do presentat, segons el text evangèlic- pot cridar-li'ls adequadament pelegrins de l'estel. Els orientals cridaven mags als seus doctors; en llengua persa, mag significa "sacerdot". La tradició, més tard, ha donat a aquests personatges el títol de reis, com intentant destacar més encara la solemnitat de l'episodi que, en si mateix, és humil i senzill. Aquesta atribució de reialesa als visitants ha sigut recolzada ocasionalment en nombrosos passatges de l'Escriptura que descriuen l'homenatge que el Mesíes d'Israel rep per part dels reis estrangers.
                A Espanya, la tradició és que els xiquets escriguen una carta als Mags i que s'envia dies abans del dia d'Epifania. En aquest dia, popularment conegut com a Nit de Reis (de la nit del 5 de gener al dia 6 de gener) es consumeix el desitjat roscó de reis. En molts llocs és també tradició deixar-los una mica de menjar i beure (normalment algun licor o vi, i dolços) als Reis Mags i als seus camells. Els plats l'endemà apareixen buits, i en el seu lloc apareixen els regals. El dia anterior es realitza una cavalcada de Reyes Mags en diferents llocs i ciutats d'Espanya on apareixen els mags amb els regals que durant aqueixa nit oferiran als xiquets.


                     I com tota festivitat les campanes ho han d'anunciar, sent els tocs propis d'aquest dia els següents:

  DIA 5 DE GENER, VESPRA

08.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.13.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
13.02 h. Parròquia: Volteig menor (4 campanes).
                Convent: Volteig general .
                Ermita: Volteig.


17.31 h. Convent: 1r Toc a missa.
17.45 h. Convent: 2n Toc a missa.
17.46 h. Convent: Volteig  general.
18.01 h. Convent: 3r Toc a missa.


20.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
20.02 h. Parròquia: Volteig menor.
                Convent: Volteig general.
                Ermita: Volteig.


(Aquest volteig sol coincidir en el moment de l'adoració dels Reis davant del Jesuset encara que a vegades varia un poc en funció de l'oratge i la presa que els Reis tinguen)

 DIA 6 DE GENER; EPIFANIA DEL SENYOR..

09.01 h. Parròquia Convent i Ermita: Toc d'àngelus.
 
09.02 h..     "               "            "    Volteig menor

10.01 h. Parròquia: 1r Toc a missa.
10.15 h.        “            2n Toc a missa.
10.16 h.        “            Volteig  menor.
10.31 h,        “             3r Toc a missa.

11.31 h.  Parròquia: 1r Toc a missa.
11.45 h.           “         2n Toc a missa.
11.46 h.           “          Volteig menor.
12.01 h.           “          3r Toc a missa.

13.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
13.02 h.      "                "            "   Volteig menor

20.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.


lunes, 30 de diciembre de 2019

Cap d'any i el mantell restaurat


           Un any més ens preparem per a la celebració del 1r d'any dedicat a “Santa Maria Mare de Déu”, festa que com he comentat en entrades d'altres anys té un arrelament especial ací a Castalla, on és costum per a moltíssimes persones en aquest dia pujar fins a la seua ermita per a saludar-la i demanar-li la seua intercessió per al nou any que comença.


          Enguany ho celebrarem D.M. amb dues noves estrenes que lluirà la nostra patrona, el primer es tracta de la restauració de les andes grans que ja va estrenar en les passades festes patronals i sobre les quals ara està exposada al culte i el segon és de la restauració del mantell blanc del segle XVIII i que estrena en aquest Nadal.        Com sobre les andes ja vaig escriure en entrades anteriors, vull en aquesta centrar-me més aviat en el mantell i la seua restauració. No hem trobat documentació escrita sobre el seu origen, però si hi ha alguna informació de diversos tècnics que han estudiat la peça tèxtil.          Totes les empreses i tècnics que han estudiat el mantell coincideixen a afirmar que es tracta d'una obra de mitjans del segle XVIII, una peça de grandíssim valor per la perfecció dels seus brodats, per la qual cosa es pot deduir que aquest mantell seria confeccionat per a la pujada del dia 20 de setembre de 1757, trasllat que es va fer amb tota solemnitat per a la inauguració del seu cambril.         Aquest mantell deixe d'utilitzar-se a la fi del segle XIX o principis del XX per la seua gran deterioració, fins al punt que havia passat a l'oblit de la majoria de la població (només tenim constància que una senyora molt major en els anys 70 li comptava al sacerdot En. Francisco Berbegal de l'existència d'una mantell blanc retirat sense ser capaç de donar més detalls sobre aquest)
          Segons va afirmar la família Torró, l'any 1983 per casualitat van trobar aquest mantell en el fons d'un bagul en el seu domicili, per la qual cosa se li va col·locar a la Patrona el mes de maig d'aquest mateix any, quedant la població meravellada en veure'l i preguntant-se com era possible que una peça tan bonica haguera estat en el racó de l'oblit durant tantíssims anys.         Des d'aquesta data en algunes ocasions més ha lluït la patrona aquest mantell, però no en moltes, a causa de la deterioració que el mateix tenia. Perquè poguera ser utilitzat, algunes de les cambreres de la confraria li van col·locar un folre nou al mantell, utilitzant-se a partir d'ací en el novenari que precedeix a les festes patronals, tenint clar que no estava ni en condicions de ser utilitzat en aquests actes per la deterioració tant de la tela com els brodats, serrell i els seus dibuixos de lluentons. (En Nadal du el mantell blanc de seda valenciana denominat de les "cireretes" esceptuant esta ocasió per a que l'estrenara)


          Molts van ser els intents que des de la parròquia es van fer per a intentar restaurar aquest preciós mantell i que poguera continuar lluint-lo la imatge de la patrona pels segles esdevenidors. La majoria de les empreses que van vindre a Castalla per a fer un estudi al mantell veien molt complicada aquesta restauració, inclinant-se la major part d'elles a guardar-lo com a peça de museu i elaborar un nou mantell. Com aquesta idea no acabava de convéncer també es va pensar en la possibilitat de traslladar tots els brodats a una tela nova, desestimant-se també per l'elevadíssim cost que això implicava.           Finalment es va contactar amb una empresa de restauració de teixits i mantells de Sevilla, qui va portar a bona fi aquesta actuació, restaurant tot el conjunt en la seua integritat, això és: la deterioració en la tela, els trencaments del serrell, la falta de brodats i la manca de lluentons en els seus dibuixos, quedant en perfecte estat per a molts anys més. La restauració ha tingut un cost de 4.589 €, sufragat íntegrament per feligresos de la parròquia.         És d'agrair la col·laboració de tantes persones perquè el patrimoni de la parròquia puga conservar-se en perfecte estat, tenint en aquest cas dues actuacions recents, les andes i el mantell que podrem contemplar com he esmentat en aquest dia 1 de gener dedicat a Santa Maria Mare de Déu en el qual l'horari que l'ermita estarà oberta serà el següent: De 11’30 h a 14’00 h i de 17’00 h a 19’00 h. i sent els tocs de campanes els següents:


 

 
DIA 31 DE DESEMBRE, VESPRA


08.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.

13.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
13.02 h.         "              "             "    : Volteig general.
               

17.31 h. Convent: 1r Toc a missa.
17.45 h.        "     : 2n Toc a missa.
17.46 h.        "     : Volteig  general.
18.01 h.        "     : 3r Toc a missa.


20.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
20.02 h.       "               "             "     : Volteig general.
                                        Durant tot l'any el toc dels senyals horaris en el campanar de Convent finalitza a les 10 de la nit i prossegueix a les 8 del matí, però en aquest dia s'allarga fins a les 12 de la nit pel significatiu que és el toc, encara que al meu entendre tant en la Parròquia com en el Convent el ritme de les campanades és exesivament accelerat per als raïms.                         


   
DIA  1 DE GENER, SOLEMNITAT DE SANTA MARIA MARE DE DÉU
09.01 h. Parròquia i Ermita: Toc d'àngelus.
09.02 h.        "               "    : Volteig general.
         


10.01 h. Parròquia: 1r Toc a missa.
10.15 h.        “         2n Toc a missa.
10.16 h.        “               Volteig general.
10.31 h,        “         3r Toc a missa.


              Com he comentat abans, des d'aquesta hora i fins als 2 de la vesprada aproximadament, l'ermita permaneix oberta, per açò la seua campana realitza nombrosos voltejos, primerament com a salutacions a la Mare i Patrona, i també com no, com a recordatori a tots els “CASTELLUTS” que aquest dia està especialment dedicat a Ella.11.31 h.  Parròquia: 1r Toc a missa.
11.45 h.           “       2n Toc a missa.
11.46 h.           “             Volteig general.
12.01 h.           “       3r Toc a missa.

13.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
13.02 h.         "            "             "      : Volteig general solemne.
               
               

17.31 h. Ermita : 1r Toc a missa.
17.45 h.     "         : 2n Toc a missa.
17.46 h.     "         :       Volteig.
18.01 h.     "         : 3r Toc a missa.


20.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
domingo, 22 de diciembre de 2019

NADAL I ELS SEUS TOCS

                 El Nadal (llatí: nativitas, «naixement») és una de les festivitats més importants del cristianisme juntament amb la Pasqua de resurrecció i Pentecosta. Aquesta solemnitat, que commemora el naixement de Jesucrist en Belén, es celebra el 25 de desembre en l'Església Catòlica, en l'Església anglicana, en algunes comunitats protestants i en l'Església ortodoxa romanesa. En canvi, es festeja el 7 de gener en altres esglésies ortodoxes, que no van acceptar la reforma feta al calendari julià per a passar al calendari conegut com a gregorià, nom derivat del seu reformador, el papa Gregori XIII.

 
               Els angloparlants utilitzen el terme Christmas, el significat del qual és “missa (mass) de Crist”. En algunes llengües germàniques, com l'alemany, la festa es denomina Weihnachten, que significa “nit de benedicció”. Les festes del Nadal es proposen, com el seu nom indica, celebrar la Nativitat (és a dir, el naixement) de Jesús de Natzaret.

                El dia de Nadal és el 25 de desembre, quan es commemora el Naixement de Jesucrist en Belén segons els evangelis de Sant Mateu i Sant Lucas, pero com els evangelis no esmenten dates, no és segur que Jesús nasquera aqueix dia. De fet, el dia de Nadal no va ser oficialment reconegut fins a l'any 345, quan per influència de Sant Joan Crisóstomo i Sant Gregorio Nacianzeno es va proclamar el 25 de desembre com a data de la Nativitat. Alguns historiadors discrepen sobre la data exacta sense posar-se d'acord entre ells, afirmant alguns que també podria ser a la primavera i uns altres que a la tardor, careixent açò d'importància per a tota la cristiandat per ser irrellevant, ja que al ordenar el calendari cristià en una data s'hauria de celebrar.


                És costum que es celebren diverses misses en Nadal, amb diferent contingut segons el seu horari. Així, la nit anterior (Nit bona) encara que siga diumenge, es celebra la famosa “Missa del Gall” o Missa de Mitjanit; en alguns llocs hi ha fins i tot una “Missa de l'Aurora” que es celebra precisament a l'alba del 25 de desembre, la “Missa del Dia”, en la qual és costum que després d'ella, el Papa done un missatge de Nadal a tots els fidels del món i després de la seua conclusió la tradicional benedicció “Urbi et orbi” (en llatí: a la Ciutat de Roma i al Món).
                 Ací a Castalla la festa del Nadal ha sigut una de les més celebrades de l'any fins al punt que fins a fa dos o tres dècades es celebrava com tridu, o siga, tres dies de festa, 25, 26 i 27 de desembre, tal com també eren els tres dies de les Quaranta Hores, Pasqua de Resurrecció i festes Patronals de moros i cristians. Avui en dia i per motius de la famosa globalització moltes d'aquestes tradicions i singularitats pròpies del poble tendeixen a anar desapareixent, prevaleixent sobre elles els interessos econòmics. En l'actualitat el dia 26 moltes famílies de Castalla encara ho segueixen celebrant com a festivitat i per açò les campanes fidels a la tradició ho segueixen celebrant i anunciant, per tant els tocs per a aquests dies seran els següents:


Es Navidad cada vez que sonríes a un hermano y
le tiendes la mano.

Es Navidad cada vez que estás en silencio para
escuchar al otro.

Es Navidad cada vez que no aceptas aquellos
principios que destierran a los oprimidos al margen
de la sociedad.

Es Navidad cada vez que esperas con aquellos que
desesperan en la pobreza física y espiritual.

Es Navidad cada vez que reconoces con humildad
tus límites y tu debilidad.

Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer
para darlo a los demás.                Madre Teresa de Calcuta


DIA 24 DE DESEMBRE, VESPRA DE NADAL


08.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.13.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
13.02 h. Parròquia: Volteig general solemne.
                Convent: Volteig general solemne.
                Ermita: Volteig.


17.31 h. Convent: 1r Toc a missa.
17.45 h. Convent: 2n Toc a missa.
17.46 h. Convent: Volteig  general.
18.01 h. Convent: 3r Toc a missa.


20.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
20.02 h. Parròquia: Volteig general.
                Convent: Volteig general.
                Ermita: Volteig.

23.31 h. Parròquia: 1r Toc a missa del gall.
23.45 h.         “         2n Toc a missa del gall.
23.46 h.         “             Volteig general.
00.00 h.          “        3r Toc a missa del gall.
                              

DIA 25 DE DESEMBRE, NADAL08.01 h. Ermita: Toc d'àngelus.
08.02 h.     “         Volteig.

09.01 h. Parròquia: Toc d'àngelus.
                Convent: Toc d'àngelus.
09.02 h. Parròquia: Volteig general.
               

10.01 h. Parròquia: 1r Toc a missa.
10.15 h.        “            2n Toc a missa.
10.16 h.        “            Volteig general.
10.31 h,        “             3r Toc a missa.

11.31 h.  Parròquia: 1r Toc a missa.
11.45 h.           “         2n Toc a missa.
11.46 h.           “          Volteig general.
12.01 h.           “          3r Toc a missa.

13.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.
13.02 h. Parròquia: Volteig general solemne.
                Convent: Volteig general solemne.
                Ermita: Volteig.

20.01 h. Parròquia, convent i ermita: Toc d'àngelus.


Dia 26 de desembre, segon dia de Nadal

08:00 h. Toc d'Àngelus en les tres esglésies.
08:01 h. Volteig menor parròquia i ermita.

10:01 h. Primer toc a missa parròquia.
10:15 h. Segon toc a missa parròquia.
10:16 h. Volteig menor.
10:30 h. Tercer toc a missa parròquia.

13:00 h. Toc d'Àngelus en les tres esglésies.
13:01 h. Volteig menor parròquia, convent i ermita.