domingo, 8 de noviembre de 2020

Manteniment de les campanes 2020           Enguany, per diversos motius, hem hagut de posposar la tasca del manteniment de les campanes fins dissabte passat 7 de novembre, ja que generalment ho solem fer a finals d'agost.
 

 
 

 

            Com el repret de totes les rosques el vam realitzar l'any passat, en aquesta ocasió ens hem centrat en el vernissat de la fusta i retirada i col·locació dels batalls amb noves cordes d'amarrament. En les dos campanes majors teníem col·locats els batalls de substitució (o antics anteriors a la restauració) perquè després del trencament dels nous fa uns anys, vam col·locar aquests per a baixar-los i procedir a la seua reparació, aprofitant ara l'ocasió per a la seua reposició.
 
 
 
 

 
 

 

 
 

              Ens concentrem el dissabte 7 de novembre a les 8 del matí a la porta de l'església parroquial, procurant en aquesta ocasió no anar massa campaners per a no excedir-nos en número degut a la situació que estem patint pel covid-19, per la qual cosa en pujar a la torre ens dividim en dos grups, centrant-nos cadascun en campanes diferents i amb les mesures de protecció pertinents. Sobre les 10 del matí, decidim baixar per a esmorzar i prendre forces per a prosseguir la tasca durant la resta del matí, que concloem al voltant de les 13.30 h. en les pròximes setmanes també realitzarem el manteniment a les campanes del convent i de l'ermita.
 


 
 

 

                    També vull esmentar dos actuacions més realitzades sobre les campanes en dates anteriors, la més recent va ser el dimecres passat 4 de novembre, data en la qual vam haver de substituir el contactor que alimenta el electo-mall de la campana segona “Sant Roc”, encarregat de donar el servei públic del toc d'hores, ja que a causa del desgast dels contactes d'aquest mecanisme, moltes de les campanades no arribava a realitzar-les, per la qual cosa resultava quasi impossible quan donava aquest toc d'hores saber exactament quina era la que estava donant. Aquesta reparació, com totes les efectuades sobre aquest mecanisme i el propi rellotge són sufragats els materials utilitzats per la parròquia i la mà d'obra altruistament pels propis campaners, sense contribuir l'ajuntament, malgrat ser el titular propietari del rellotge.
 


 
 

 

                        El segon, i no menys important va ser la substitució de la cinta de goma de la corriola d'aquesta mateixa campana segona “Sant Roc”, que acusava una gran deterioració, relliscant per això la cadena de tracció, conseqüència de la qual cosa no aconseguia el motor mantenir-la al vol. Aquesta ens va arribar per un empresa de transport urgent el passat 1 de setembre sobre les 10.30 h del matí, posant-nos ràpidament som-hi per a veure si aconseguíem que en el volteig general solemne de les 12 h. del migdia (inici de les festes patronals en honor a la nostra Patrona la Mare de Déu de la Soledat Gloriosa) i així va ser, per la qual cosa es pot considerar que va ser una actuació “IN EXTREMIS” ja que concloíem el muntatge d'aquesta cinta a les 11.55 h.
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
                     I no vull concloure est article sense fer un breu esment al toc manual de difunts realitzat pel grup de campaners i campaneres el dia de Tots els Sants a les 8 de la vesprada, vespra del dia de la commemoració de tots els fidels difunts, procurant també ser un grup reduït, per no ser la sala de campanes d'excessiva grandària, on realitzem el toc de difunts de tercera, propi d'aquesta nit.
 
 

 

 


sábado, 31 de octubre de 2020

2 de Novembre "Dia de Animes"

 

         Ens disposem un any més per a celebrar la commemoració de tots els fidels difunts, i lògicament emmarcada dins de la pandèmia que estem sofrint, per això enguany en compte de dos seran quatre les celebracions litúrgiques, per a no sobrepassar l'aforament permès, ja que és un dia en què acudeix moltíssima gent per a resar pels seus familiars i per tots els difunts. A continuació donaré unes breus pinzellades sobre el perquè d'aquest dia, els seus tocs de campanes i la tradició pròpia de la nostra localitat:


                                                                        MENUDA             La Commemoració dels Fidels Difunts, popularment anomenada  dia de Difunts i en valencià dia de “Animes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l'objectiu del qual és orar per aquells fidels que han acabat la seua vida Terrena i, especialment, per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.           En l'Església Catòlica, per a aquesta celebració es recita l'Ofici de difunts i les Misses són de Rèquiem, encara que el 2 de novembre caiga en diumenge. A Espanya, Portugal i Amèrica és tradició que els sacerdots celebren tres misses este dia. Una concessió semblant es va sol·licitar per a tot el mon al Papa León XIII, però encara que no la va concedir, sí va ordenar un Rèquiem especial en 1888.


                                                                        DEJUNI
            Fins a principis dels anys seixanta, quatre tocs de difunts diferents eren els que s'efectuaven ací a Castalla, imagine que igual o semblant que a altres llocs. Estos es realitzaven en funció de l'enterrament que es sol·licitava per al difunt, i este podia ser de primera, de segona o de tercera, quedant el de primera especial que s'utilitzava només en este dia de fidels difunts o d'animes; vaig a continuació a desglossar en què consistix i quines campanes intervenen en cada un d'ells.
 
 
 
 

 
 
 
             El de tercera: Este toc és el més lent de tots i es podria denominar com el més trist o fúnebre, i en ell alternen les campanes dejuni, mitjana i major però molt lentament.


      Detall de toc de tercera

       El de segona: Este toc és el que es continua utilitzant en l'actualitat, tant en els senyals com en tots els soterrars i consistix en una alternança de campanades entre la dejuni i la mitjana molt més ràpides que en el toc anterior i cada deu d'estes, una distanciada amb la major.
                                                     Detall de toc de segona

            El de primera: Este toc es realitza amb les campanes dejuni i mitjana al mig vol sense intervindre cap campana més.

                                                           Detall de toc de primera
 

           El de primera especial:
 Este toc és semblant a l'anterior, canvia que després d'un temps en esta alternança al mig vol entre la dejuni i la mitjana s'unix la major i transcorregut un altre espai de temps es paren les dos primeres quedant-se només la major al mig vol fins al final del toc.

                                      
 
 

 
                                                     Detall de toc de primera especial

            També hi ha un toc, que no he denominat abans, que és el de “albat” sent el toc de difunts de xiquet, que és un toc afortunadament quasi extingit per ser molt pocs els xiquets que moren en l'actualitat en comparació a fa uns anys. En este toc les campanes protagonistes són la xicoteta i la dejuni, la primera volteja mentres la segona toca el que es denomina el "cel, cel-cel”, que és un interval de campanades amb combinació d'una i dos successivament.           En tots estos tocs al principi i al final (exceptuant els mitjos vols per motiu de les seues parades) es realitzen molt lentament el que es denominen “DRIANCS” que no és una altra cosa que una successió de campanades totes al mateix temps i que en funció a la seua quantitat indiquen si el difunt és home, dona, sacerdot, el bisbe o el papa. 


                                                       

             Després del Concili Vaticà II es va unificar en un sol tipus d'enterrament per a tots i concretament ací a Castalla es va decidir utilitzar el toc de segona i van deixar de realitzar-se el de primera especial, el de primera i el de tercera.              Quan restaurem les campanes el el 2002 vam creure que era una autèntica pena que eixos quatre tipus de tocs que durant segles s'havien utilitzat, deixaren de sonar per sempre, (exceptuant, clar està, el de segona que s'utilitzava per a tot) per això pensem que es devien recuperar els quatre, però això sí, per a tots igual sense distinció, per tant vam creure que s'hauria d'utilitzar de la manera següent:                                     Detall del toc de enterrament de mig vol a tres campanes
 El de primera s'utilitzaria en els tres tocs per a tots els soterrars, amb l'excepció que al tindre més campanes li unim també la segona pareixent este toc el de primera especial.
El de segona per al que són els senyals de l'alba, migdia i vespra (quan hi ha algun difunt i abans de l'enterrament)
El de tercera i primera especial (este últim com sempre havia sigut)  seria per al dia 2 de novembre, commemoració de tots els fidels difunts i la seua vespra.

                                                                         MITJANA
            Després d'uns anys realitzant-ho així, vam tornar a replantejar-nos la qüestió, ja que ací a Castalla solen realitzar-se entre setanta i huitanta soterrars a l'anys, que per tres tocs impliquen  entre 210 i 240 mitjos vols, la qual cosa generava en les cintes de les corrioles un gran desgast havent de canviar-les amb massa assiduïtat, alhora que teniem la impressió que açò suposava un abús de les campanes, per això vam creure convenient deixar per a tots els soterrars com des dels anys seixanta s'havia realitzat el toc de segona, realitzant-se ja el de primera especial, el de primera i el de tercera per al dia de tots els fidels difunts i la seua vespra.(No és el mateix el colp que rep la campana amb el batall al mig vol que el que li dóna martell electric que té al lateral; la danya infinitament menys).


                                                                     SEGONA


            Des d'antigament el costum d'este toc de vespra del dia de tots els fidels difunts, açò és el dia 1 de novembre a poqueta nit, era realitzar una llarguíssima senyal a difunts que durava tota la nit i que a poc a poc amb el temps va anar reduint-se fins a quedar en la a penes mitja hora que és en l'actualitat. Durant eixa nit era molta la gent del poble que s'acostava per a ajudar i rellevar els campaners i entre tant els escolans de la parròquia, revestits com a tals, anaven per tot el poble demanant “la llimosneta pal quijalet” i que després es repartien amb els campaners per a alimentar-se en eixa llarga nit; singularitats de poble que encara es va realitzar fins a mitjan anys setanta. (Jo, personalment, encara he actuat en les dos facetes, en la d'escolà demanant l'almoina i per descomptat en la de campaner, on esta senyal s'havia reduït a una hora, tocant-se a mà i ja sense relleu).


           Este és un  dia molt singular per a les campanes, en el que tenen una gran activitat i protagonisme especial, invitant-nos a recordar i resar pels que ens han precedit en esta vida, vaig per això a continuació a enumerar els tocs per a este dia.


                                                                      MAJOR 

Dia 1 de novembre “vespra”


Durant el dia tocs propis de “Tots Sants” (narrats en l'entrada anterior)

20.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
20.02 h. Parròquia: Senyal difunt de tercera (20 minuts)
               Convent: Senyal difunt de tercera (10 minuts)
21.01 h. Parròquia: Senyal difunt de primera (10 minuts)
                                                                             MAJOR 
Dia 2 de novembre “Commemoració de tots els fidels difunts”


08.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
08.02 h. Parròquia: Senyal difunt de primera (10 minuts)
               Convent: Senyal difunt de tercera (4 minuts)


08.30 h. Parròquia: 1r Toc a missa amb senyal difunt de tercera.
08.45 h.      “           2n Toc a missa amb senyal difunt de tercera i mig vol major
09.00 h.      "           3r Toc a missa amb senyal difunt de tercera
 
 
11.30 h. Convent: 1r Toc a missa amb senyal difunt de tercera.
11.45 h.      “         2n Toc a missa amb senyal difunt de tercera
12.00 h.      "         3r Toc a missa amb senyal difunt de tercera


13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Parròquia: Senyal difunt de primera (10 minuts)
               Convent: Senyal difunt de tercera (4 minuts)
 
 
16.00 h. Parròquia: 1r Toc a missa amb senyal difunt de tercera.
16.15 h.      “           2n Toc a missa amb senyal difunt de tercera i mig vol major
16.30 h.      "           3r Toc a missa amb senyal difunt de tercera


19.00 h. Parroquia: 1r Toc a missa amb senyal difunt de tercera.
19.15h.      “            2n Toc a missa amb senyal difunt de tercera
19.30 h.     "            3r Toc a missa amb senyal difunt de tercera.

               
                                                                       SEGONA

 

 

 

 

 

domingo, 25 de octubre de 2020

FESTIVITAT DE TOTS SANTS

              El Dia de Tots  Sants és una tradició catòlica instituïda en honor de Tots els Sants, coneguts i desconeguts, segons el papa Urbà IV, per a compensar qualsevol falta a les festes dels sants durant l'any per part dels fidels.

  
             En els països de tradició catòlica, es celebra l'1 de novembre; mentres que en l'Església Ortodoxa es celebra el primer diumenge després de Pentecostés; encara que també la celebren les Esglésies Anglicana i Luterana. En ella es venera tots els sants que no tenen una festa pròpia en el calendari litúrgic. Per tradició és un dia festiu, no laborable.
 
 
              Al principi sols els màrtirs i Sant Joan  Baptista eren honrats amb un dia especial. Gradualment es van anar  afegint altres sants, i el nombre  va augmentar quan es va establir el procés regular de canonització. Així i tot, tan primerenc com l'any 411 hi havia en el calendari cristià caldeo una “Commemoratio Confessorum” per al divendres després de Pasqua. A Occident el Papa Sant Bonifacio IV, 13 de maig de 609 o 610, va consagrar el Panteó Romá a la Santíssima Verge i a tots els màrtirs, i va ordenar un aniversari. Gregorio III (731-741) va consagrar una capella en la Basílica de Sant Pere a tots els sants i va fixar l'aniversari per a l'1 de novembre. Ja existia a Roma una basílica dels Apòstols, i la seua dedicació es commemorava tots els anys el dia 1 de maig. Gregorio IV (827-844) va estendre la celebració de l'1 de novembre a tota l'Església. La vigília sembla que es celebrava tan primerenc com la festa mateixa, i el Papa Sixto IV (1471-84) va afegir l'octava.  
           Popularment està molt relacionada esta festivitat amb els difunts, assistint la immensa majoria en este dia als cementeris per a visitar els seus sers volguts difunts; realment no té res a veure, ja que durant este dia les campanes voltegen en senyal d'alegria com a festa, sent el color litúrgic el blanc, i és ja a partir de la vesprada quan comencen a sonar els tocs a difunts com a vespra d'eixe dia 2, que pròpiament és el dia que es commemora a tots els fidels difunts, sent ja el seu color litúrgic el morat.
 
 

 
 
 
           Tradicionalment, aprofitant  que este dia és festiu i sent vespra del dia d'ànimes es realitza  l'oració d'un Rosari des de la parròquia fins al cementeri, a on té lloc un respons per l'ànima de tots els fidels difunts.
(Este any, motivat per la pandèmia, el acte per a evitar aglomeracions se suprimirà, resant-se el tradicional Rosari en la parròquia)


             Els tocs per a esta festa són els propis de qualsevol solemnitat de precepte i seran els següents:
 
Dia 31 de octubre "VESPRA"

08'01h. Parròquia, ermita i convent: Toc d'àngelus.

13'01 h. Parròquia, ermita i convent: Toc d'àngelus.
13'02 h. Parròquia: Volteig menor.
              Convent: Volteig general.
              Ermita: Volteig. 


            Tradicionalment, esta missa se celebra en l'església del convent, però també motivat pel coronavirus es traslladada a la parròquia, ja que al ser esta de major grandària es poden guardar millor les distàncies de seguretat.


19'00 h. Parròquia: 1 r Toc de missa de vespra.
19'15 h.     "          2 n Toc de missa de vespra amb volteig de la campana mitjana.
19'30 h.     "          3 r Toc de missa de vespra.


20'01 h.. parròquia, ermita i convent: Toc d'àngelus.
20'02 h. Parròquia: Volteig menor. (4 campanes)
              Convent: Volteig general.
               Ermita: Volteig.Dia 1 de novembre "TOTS  SANTS"

08'00 h. Ermita: Toc d'àngelus.
08'31 h. Parròquia: Toc d'àngelus.
             Convent: Toc d'àngelus simple.

08'33h. Parròquia: Volteig menor (4 campanes).
            Convent: Volteig simple. (2 campanes).08'32 h. Parròquia: 1 Toc a missa amb anunci posterior.
08'45 h.      "          2 n Toc a missa amb anunci posterior.
09'01 h.      "          3 r Toc a missa amb anunci posterior.
10'01 h. Parròquia: 1r Toc a missa amb anunci posterior.
10'15 h.      "           2 n Toc a missa amb anunci posterior.
10'16 h.      "           Volteig campanes mitjana i segona.
10'31 h.      "           3 r Toc a missa amb anunci posterior.
11'31 h. Parròquia: 1r  Toc a missa.
11'45 h.      "           2 n Toc a missa.
11'46 h. Volteig campanes mitjana i segona.
12'01 h.      "           3 r Toc a missa.
13'01 h. Parròquia, ermita i convent: Toc d'àngelus.
13'02 h. Parròquia: Volteig menor (4 campanes).
              Convent: Volteig general.
               Ermita: Volteig.16'00 h. Parròquia: 1º Toc a Rosari.
16'15 h.        "         2º Toc a Rosari.
16'16 h.        "          Volteig campana menuda.
16.30 h.        "         3º Toc a Rosari.20'00 h. Parròquia, ermita i convent: Toc de Àngelus ordinari.

(Senyals a difunts en pròxima entrada)