domingo, 1 de marzo de 2015

Imatge del "Nazareno"               El passat any, durant el temps de Quaresma vaig narrar la història de la advocació i imatge del Crist del Consol, i enguany he pensat fer el mateix sobre la preciosa imatge de el “Nazareno”. Vull agrair públicament a Guillermo Durá Gisbert, (membre de la família propietària de la imatge i professor jubilat de belles arts) la deferència que ha tingut en passar-me un escrit realitzat per ell, l'any 1993 quan la imatge va complir el centenari i que a continuació vaig a narrar textualment:


           Quan una obra aconsegueix un alt nivell artístic la seua valoració, com a obra d'art, es fa independentment del missatge o intencionalitat que va motivar la seua execució. A ningú estranya ni escandalitza que ens sentim meravillats davant les obres d'art de la Grècia clàssica, representatives dels déus de l'Olimp, o davant una escultura d'Art Egipci, representació d'un animal divinitzat, o perquè no citar l'alt valor artístic d'una obra del realisme social del segle XX. En totes les èpoques de l'Art trobem, obres a les quals es valora, artísticament, independentment del seu significat religiós o social.


               Tant en l'art profà com el religiós podem contemplar obres a les quals es valora no solament pel que representa sinó pel seu valor artístic. És incomprensible que en períodes crítics de la història s'hagen destruït les imatges, al·legant que amb aqueix atemptat s'atacava una ideologia o religió, en realitat el que es destruïa era una obra d'art.


                A Castalla, com en la major part dels pobles del nostre entorn, el lloc on podem admirar un major nombre d'obres d'art és en les esglésies, en el nostre poble comptem amb magnífiques obres d'imatgeria, però la major part d'aquestes imatges tenen una antiguitat que no excedeix els cinquanta anys. Són poques les imatges que expliquen una antiguitat major de cent anys. Una de les imatges, que podem contemplar a Castalla, amb una antiguitat de cent anys és la de Jesús Nazareno.

             Aquesta imatge, d'autor desconegut, va ser esculpida en els últims anys del segle XIX, sent un clar exponent de l'alt nivell que va aconseguir l'art espanyol en aqueix segle esplendorós per a l'Art. Aquesta obra, d'estil realista, transmet tot el sentiment i expressivitat que l'artista va posar en la seua execució. El cos, doblegat pel pes de la creu, expressa el sofriment i l'esforç suportat. La contemplació del seu expressiu rostre ens transmet la sensació de dolor i resignació. La profunditat de la mirada, solament igualada per un ésser humà en semblants circumstàncies, expressa l'angoixa de la persona que és tractada injustament i sense pietat. Les seues mans s'aferren a la creu de tal manera que semblen formar part de la fusta al que van a ser clavades, i finalment els peus, adolorits pel gran pes que suporten, però ferms, trepitjant amb força les roques i pedres del camí. Tota la imatge té tal carrega de sentiment que és impossible que siga contemplada sense que motive algun tipus de sentiment en l'observador, independentment del sentiment religiós; l'admiració davant una obra d'art.

       
            Aquesta imatge va ser esculpida, per encàrrec de En Benjamí Esteve i Na Josefa Durá, per a participar en les processons de Setmana Santa. Des de 1893 tots els Dijous Sants es va poder admirar aquesta expressiva imatge en la processó del Sant Enterrament. En la segona meitat del segle XX es van reorganitzar les desfilades processionals i el “Nazareno” ha estat acompanyant el Viacrucis del Divendres Sant.


              En el transcurs d'aquests 122 anys han sigut innombrables els joves castalluts que van portar sobre els seus muscles aquesta imatge. Els que han portat una mateixa imatge alguns anys consecutius saben el vincle que es crea entre ells i la imatge, arriba a establir-se un sentiment d'afecte i unió entre el portador i la imatge. Gràcies a aquestes persones i les que van col·laborar en el seu manteniment i custòdia hem pogut contemplar aquesta imatge de el “Nazareno” en les processons de Setmana Santa.


        Una de les manifestacions de l'art són les imatges religioses, aquestes són l'expressió i representació d'unes creences, però també són un patrimoni artístic valuós, per tant valorem i estimem aquestes obres artístiques, entre les quals es troba aquesta incomparable imatge de Jesús Nazareno, que en enguany 2015 compleix 122 anys en la història de Castalla.


                                          Guillermo Durá Gisbert


         En la meua modesta opinió, crec que el poble de Castalla, i més concretament la parròquia, hauríem d'estar molt agraïts a aquesta família per l'esforç que han realitzat durant moltíssims anys, tant en la conservació d'aquesta imatge, com en els preparatius per a les seues processons, lluint sempre en tota la seua esplendor sobretot en els viacrucis del Divendres Sant..

No hay comentarios:

Publicar un comentario