domingo, 28 de abril de 2019

La festivitat de Sant Vicent Ferrer i tocs


            La festivitat de Sant Vicent Ferrer és el 5 d'abril, dia de la seua defunció en Vannes (França). No obstant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat, en el Regne de València, al dilluns següent a l'octava de Pasqua.


            Així, el 2n dilluns següent al diumenge de Pasqua és el dia triat per a celebrar al Patró de la Comunitat Valenciana; Sant Vicent Ferrer, que va prendre el seu nom del Patró de la ciutat Sant Vicent Màrtir, la festivitat del qual es celebra al gener. La coincidència en el nom provoca equívocs, inclús entre alguns valencians.


            El centre d'esta festa era la processó “dels combregats”, tractant-se d'una processó en què es porta el Santíssim Sacrament a persones malaltes o impedides, i realitzant-se amb tota solemnitat, qual si del dia Corpus es tractara, portant al Santíssim baix pal·li, amb l'assistència de les autoritats religioses i civils, i acompanyats per la banda de música local.


               Ací a Castalla, esta processó no tenim constància des de quan es realitzava, però es pot aventurar que la seua procedència siga de fa segles, havent arribat a nosaltres fins a l'any 1993, per considerar que en l'actualitat ja es porta el Santíssim tots els diumenges als malalts, encara que això sí, sense processó ni solemnitat. Esta era una processó molt singular i certament matinera; a les 8 del matí es celebrava la Missa de l'Alba, sobre les 8,30 h. començava la processó, tenint esta cada any un itinerari diferent, perquè anava en funció a la situació de la vivenda de les persones que havien sol·licitat prèviament rebre el Santíssim Sacrament; per la seua impossibilitat d'acudir a la parròquia. Després de l'arribada d'esta, solemne Missa Major. (En l'actualitat en algunes poblacions es continua realitzant)             Tradicionalment el costum de la mona de Pasqua, ací a Castalla han sigut els tres dies (diumenge, dilluns i dimarts de Pasqua) a la vesprada i este dia de Sant Vicent es celebrava el dia complet. En l'actualitat i des que el dilluns de Pasqua és festa regional es celebra el dia complet i s'ha extingit el dimarts. És com menys curiós que esta festa de S. Vicent, no sent ni festa nacional, regional o local, ací a Castalla, la totalitat del poble la continue celebrant (encara que sense la processó dels combregats), no obrint les seues portes cap empresa ni comerços, exceptuant ja alguna on els propietaris de les quals són d'altres poblacions

.
             Els tocs per a esta festa seran els següents:


Diumenge 28 de Abril (vespra)


(Al matí tocs propis del día, narrats en la entrada anterior de la Divina Misericordia)

21.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
21.02 h. Volteig menor (4 campanes) parròquia.Dilluns 29 de Abril "Sant Vicent Ferrer"
08.01 h.Àngelus parròquia, convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia.


09.00 h. 1º Toc a Missa Parroquia.
00.15 h. 2n Toc.     "
09.16 h. Volteig menor.
09.31 h. 3r Toc        "

(Des que està l'actual rector D. Salvadors Valls esta Missa es celebra en valencià)13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor.


21.01 h. Àngelus, parròquia, convent i ermita.
jueves, 18 de abril de 2019

Setmana Santa i els seus tocsDIJOUS SANT:
Este dia recordem l'Últim Sopar de Jesús amb els seus apòstols en què els va llavar els peus donant-nos un exemple de servei. En l'Últim Sopar, Jesús es va quedar amb nosaltres en el pa i en el vi, ens va deixar el seu cos i la seua sang. És el dijous sant quan va instituir l'Eucaristia i el Sacerdoci. A l'acabar l'últim Sopar, Jesús sen va anar a orar, a l'Hort de les Oliveres. Ací va passar tota la nit i després de molt de temps d'oració, van arribar a agarrar-lo.08.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia i convent.
13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig general parròquia, convent i ermita.
16.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
16.45 h. 2n Toc a missa
16.46 h. Volteig menor.
17.01 h. 3r Toc a missa.


MISSA DEL SANT SOPAR:

18.31 h, 1r Toc a missa parròquia.
18.45 h. 2n Toc a missa.
18.46 h. Volteig general.
19.01 h. 3r Toc a missa.
Al cant del “Gloria”, volteig general i a partir d'este moment es silencien les campanes totalment per començar la passió i mort de Jesucrist, no tornant a sonar fins al cant del “Gloria” de la vigília del Dissabte Sant, que celebrem la seua Resurrecció.
23.00 h. Hora Santa en el Monument de la parròquia. (sense campanes)
24.00 h. Cant de la Passió.
DIVENDRES SANT: 

Eixe dia recordem la Passió del nostre Senyor: La seua presó, els interrogatoris d'Herodes i Pilat; la flagel·lació, la coronació d'espines i la crucifixió. Ho commemorem amb un Viacrucis solemne i amb la cerimònia de l'Adoració de la Creu.
9.00 h. Viacrucis des del convent fins a l'ermita (sense campanes)
17.00 h. Celebració de la Passió en la parròquia.
 (Sense campanes i amb la matraca)

20.00 h. Processó del Sant Enterrament (sense campanes).

DISSABTE SANT O DE GLORIA: 

Es recorda el dia que va passar entre la mort i la Resurrecció de Jesús. És un dia de dol i tristesa perquè no tenim Jesús entre nosaltres. Les imatges es cobrixen i els sagraris estan oberts i buits. A la nit es du a terme una vigília pasqual per a celebrar la Resurrecció de Jesús. Vigília vol dir “la vesprada i nit anteriors a una festa.” En la Vigília Pascual, l'Església Catòlica celebra una litúrgia molt especial, i ho fa amb la màxima solemnitat. Comencen els oficis amb el temple a fosques, encenent-se i beneint-se un foc en l'atri, en un lloc fora del temple. D'eixe foc s'encén el Ciri Pascual, un enorme ciri que simbolitza a Crist Ressuscitat. Tot seguit, els fidels encenen les seus ciris pròpies de la flama del Ciri. Arribats al presbiteri, es col·loca en el centre del mateix, junt amb l'altar o junt amb l'ambó, s'encenen totes les llums del temple i es canta l'Exsultet, o pregó pasqual antic himne al·lusiu a la nit de Pasqua que proclama la glòria de la Resurrecció de Crist, que embolicarà tota la litúrgia d'esta nit.
23.30 h. Solemne Vigília Pascual, la celebració cristiana més important de l'any. Al cant del Gloria, volteig general, i a partir d'este moment ja comencen els seus tocs habituals.
La campana de l'ermita, també s'unix a este volteig, junt amb les traques i coets que els majordoms tiren des de l'ermita. Antigament esta campana, quan anava manual s'anaven rellevant els majordoms de la Mare de Déu de la Soledat i la voltejaven durant tota la nit fins a l'eixida de la Patrona. En l'actualitat i des que funciona automàticament, per a evitar un abús i possible ruptura de la campana, es reduïx a 2 o 3 minuts cada hora durant tota la nit.
DIUMENGE DE RESURRECCIÓ O DE PASCUA:

És el dia més important i més alegre per a tots nosaltres, els catòlics, ja que Jesús va véncer la mort i ens va donar la vida. Açò vol dir que Crist ens dóna l'oportunitat de salvar-nos, d'entrar al Cel i viure sempre feliços en companyia de Déu. Pasqua és el pas de la mort a la vida.
7.31 h. 1r Toc a missa en l'ermita.
7.45 h. 2n Toc a missa amb volteig en l'ermita.
8.00 h. 3r Toc a missa en l'ermita.
8.01 h. Àngelus parròquia i convent.
8.02 h. Volteig general parròquia i convent.9.01 h. Regina coeli parròquia.(Des d'este moment fins a Pentecostés este toc substituïx al d'àngelus).
9.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita per començament de la processó del Encotre, esta processó és la més important de l'any ací a Castalla, on ixen totes les famílies juntes per a acompanyar la Patrona fins a la parròquia, on té lloc la Trobada amb Jesucrist ressuscitat, durant tot l'itinerari, voltejos processionals i a l'arribada Solemne Missa Major.
11.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa.
11.46 h. Volteig menor.
12.01 h. 3r Toc a missa.
13.01 h. Regina coeli parròquia.
              Àngelus convent i ermita.
13.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita.
21.01 h. Regina coeli parròquia
   Àngelus convent i ermita.

                                       (Cuadrilla de majordoms nº 7 en la que jo tambe participe)

I aprofite pera des d'ací desitjar una molt bona Pascua a tots.
Toc del Regina Coeli

Salutació a la Mare de Déu durant el temps pasqual i propia de este día:
(TRES CEMPANADES XICOTETA)
Alegra't. Reina del Cel, al·leluia.
R: Perquè Aquell a qui vas meréixer portar en el teu si, al·leluia.

(TRES CAMPANADES DEJUNI)
Ha ressuscitat com ho va predir, al·leluia.
R. Intercedix per nosaltres davant de Déu, al·leluia.
(TRES CAMPANADES MITJANA)
Gaudix-te i alegra't, María Mare de Déu, al·leluia.
Perquè en veritat el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.
(TRES CAMPANADES SEGONA)
Orem: Oh, Déu, que has omplit d'alegria al món amb la resurrecció de Jesucrist, el teu Fill, el nostre Senyor, concedix-nos per intercessió de la Mare de Déu, arribar a posseir la dita de la vida immortal.
Per Crist nostre Senyor.
(TRES CAMPANADES MAJOR)

lunes, 15 de abril de 2019

Pareix que síPerquè sembla que al final sí que estaran les obres, en la seua primera fase de consolidació del mur de l'accés a l'ermita, concloses per a aquest pròxim Divendres Sant.

Per a la col·locació de la llamborda del paviment sí que no hi ha hagut suficient temps, per la qual cosa s'ha optat per cobrir les deterioracions i manques per una xicoteta capa de formigó, tenint previst després de la Setmana Santa la seua conclusió.

També està previst que després de la Setmana Santa s'escometa la segona fase, que consisteix en la consolidació del mur superior que suporta la placeta de l'entrada a l'ermita.
Per aquest motiu la processó del divendres Sant, com estava anunciat, eixirà del convent, prendrà adreça Avinguda de Petrel, carrer Cid, carrer Joan XXIII i per carrer Ramón y Cajal seguirà el seu itinerari normal fins a l'ermita. (Si Déu vol i el temps no ho impedeix, perquè l'amenaça de pluja és bastant gran)
La imatge de Crist del Consol eixirà de l'església parroquial per a unir-se en el convent a la processó.sábado, 13 de abril de 2019

TOCS DEL DIUMENGE DE RAMS

“La Setmana Santa dóna començament en el Diumenge de Rams amb la commemoració de l'Entrada de Jesús a Jerusalem, seguint la narració de l'Evangeli de Sant Marcos. "L'inici d'esta festivitat ve marcada per la primera Lluna Plena posterior a l'equinocci de primavera. El Diumenge de Rams és el diumenge anterior a la dita Lluna, per això, tots els anys la data varia.Al llarg dels distints països de tradició catòlica, i al marge de les celebracions litúrgiques, diverses manifestacions populars commemoren l'Entrada a Jerusalem i, en molts casos, donen començament a les processons de Setmana Santa. Són molt conegudes les processons de la "Borriquita" o de la "Pollinica" en algunes comunitats, que al·ludixen a la montura de Crist representada en les talles que procesionen, sent una de les més importants la d'Elx.


Per a la tradició cristiana és un dia en què es commemora un triomf, l'entrada de Crist a Jerusalem amb el reconeixement d'un rei. Al llarg de la setmana el to és distint ja que rememora la Passió i Mort per a finalitzar amb la Resurrecció.
El Diumenge de Rams és un dels dies més celebrats de la Setmana Santa, no tots els dies de les festes són celebrats de la mateixa manera, els més importants són el Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de Resurrecció.


En este dia la celebració de la missa comença amb la benedicció de les palmes i rams d'olivera que porten els assistents i una vegada comença l'ofici es realitza la lectura del relat complet de la Passió, que en alguns temples és dramatitzat i es llegit entre tres persones per a emfatitzar-ho més.Una altra curiositat d'este dia que en algunes llars s'ha fet popular és eixe dita de:"¡Diumenge de Rams! Qui no estrena, no té mans". En este dia molta gent té el costum d'estrenar algo, normalment una peça de vestir.


Ací a Castalla, esta benedicció de rams d'oliveres i palmes es realitza en l'església del convent, per a continuació començar la processó fins a la parròquia. L'itinerari pel qual transcorre la processó és el següent: carrer convent, plaça l'hostal, carrer doctor Sapena i carrer Major. A l'arribada a la parròquia missa Major, i les tocs per a este día seran els siguients:
Dissabte 13 d'abril (vespra)

Durant el día tocs propis de disapte

13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


A les 19.00  Primer toc de Missa de vespra al convent
19.15 Segon toc en vol general   "
19.30 Tercer toc                          "


20.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
20.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.

DIA 14 d'abril Diumenge de Rams


07.31 h. Àngelus en la parròquia.
07.32 h. 1r Toc a missa. "
07.45 h. 2n Toc a missa. "
07.58 h. 3r Toc a missa. "
08.00 h. Volteig menor. "
Àngelus en l'ermita
09.31 h. Volteig campanes xicotetes en el convent.
09.45 h. Volteig general en el convent.
09.55 h. Volteig menor en el convent.
(A continuació voltejos processionals)


10.01 h. 1r Toc a missa en la parròquia.
10.15 h. 2n Toc a missa “
10.16 h. Volteig campana mitjana i segona en la parròquia.
(A l'arribada de la processó, volteig general)
10.31 h. 3r Toc a missa en la parròquia.


11.31 h. 1r Toc a missa en la parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa “
11.46 h. Volteig campana mitjana i segona en la parròquia.
12.01 h. 3r Toc a missa en la parròquia.


13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


20.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.