viernes, 20 de julio de 2018

Manteniment de la campana de Sant Pascual              En aquest 2018 hem escomès la tasca de manteniment de la campana “La Mare de Déu dels Dolors” de l'ermita de Sant Pascual. Com he narrat diverses vegades aquesta campana es troba situada en el campanar de l'església del convent des de l'any 2002, sent baixada tots els anys i col·locada en la espadanya de l'ermita de Sant Pascual per a la seua festa.
            Des de fa un temps observàvem la necessitat d'escometre una tasca de manteniment amb profunditat, doncs es trobava en un estat bastant lamentable, tal vegada per l'acció de tants trasllats i per l'acció de xiquets i joves en intentar fer-la sonar a  pedrades quan està en la espadanya de la seua ermita.


           Aquesta campana és una autèntica preciositat, bastant carregada de un fina decoració i d'una excel·lent fosa, està datada l'any 1904, i té un alt relleu amb la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, estant situada anteriorment en una altra ermita, hui derruïda, del terme municipal de Castalla i tenint el bronze un pes d'uns 30 kg. 
 

                Les anomalies que la campana presentava eren primerament en el bronze, ja que a més de presentar el típic òxid verdós característic del bronze, tenia infinitat de ralles i colps de pedra. En segon lloc, en l'amarre d'aquesta amb el jou, en haver minvat la fusta pel pas dels anys, no oferia rigidesa, per la qual cosa tenia mobilitat. En tercer lloc la part superior del jou estava mal col·locada per tenir una rosca en la part inferior d'aquest i una altra per la part superior, per la qual cosa al no tenir contratuerca no oferia seguretat i en quart lloc el pinyó per a volteig estava en part solt.

                 La primera acció que vaig realitzar en la campana va ser el seu desmunte peça per peça, per a comprovar l'estat de cadascuna d'elles. Seguidament li vaig passar el disc de pues de filferro per a la neteja del bronze sense incidir massa i pressindint del arenat, doncs la meua intenció no era traure el bronze daurat sinó solament netejar-ho.


             A continuació vaig soldar unes plantilles entre les dues parts del jou perquè tinguera la mateixa elevació que tenia anteriorment amb les rosques i seguidament vaig aplicar una capa de pintura a totes les peces.                Després del pertinent assecat, vaig procedir al muntatge i compensació perquè el seu estat de repòs fous aplomada en una perfecta vertical, i una vegada conclòs la vaig col·locar al costat de la meua col·lecció particular per a realitzar-li el seu primer volteig (és curiós l'agraït que és el bronze, ja que després d'un simple raspallat queda exactament igual que altres campanes de recent fosa) una vegada realitzat el volteig vam procedir al seu habitual muntatge en el campanar del convent.
 
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario