martes, 22 de abril de 2014

Castelluts tots a una veu “VISCA LA MARE DE DÉU”
              Amb esta expressió tan valenciana he volgut titular aquesta nova entrada per a fer referència a la excepcional processó del encontre celebrada el diumenge passat 20 d'abril “Diumenge de Pasqua de Resurrecció”
                De totes les processons que es realitzen a Castalla, (sis d'elles amb aquesta imatge de la Patrona) esta pot considerar-se que és la processó per excel·lència. En este dia la Patrona de Castalla, "Nostra Senyora de la Soledat Gloriosa” és baixada des de la seua ermita fins a la parròquia  (enguany, per obres al convent) acompanyada per totes les famílies de Castalla, autoritats i clero, en el que es pot considerar un bany de multituds, on a la seua arribada i davant la imatge de Crist ressuscitat té lloc la retirada del seu vel per a continuació tindre lloc el encontre amb les seues tradicionals “reverències”                 Com he nomenat abans, aquesta és la processó per excel·lència, però no solament per la gran multitud de fidels que assisteixen, sinó perquè en este dia i en este acte és on es culmina el títol d'aquesta advocació mariana tan volgut per tots elscastelluts, perquè la seua soledat és coronada amb la glòria del seu fill ressuscitat, per açò tal com afirma un document del segle XVIII: “Est és el seu dia, el seu dia gran: SOLEDAT GLORIOSA”.

                    Enguany 2014 pot considerar-se que a més de multitudinària ha sigut "maratoniana", però no perquè a causa de les obres de la parròquia el encontre s'haja realitzat en el convent (l'any 1986, pel mateix motiu ja es realitze així) sinó perquè en haver-hi una casa en l'itinerari amb perill d'enderrocament s'ha decidit realitzar un recorregut major del normal per a intentar esquivar-la, sent acollida aquesta idea amb molta alegria per tots els veïns dels carrers per on va transitar, sent un cas únic en la història. És molt significatiu com s'han bolcat tots aquests veïns engalanant les seues balconades, finestres i façanes per al pas de la mare de Déu, però sobretot resulta quasi providencial que un dels carrers que va recórrer fora precisament el de Juan XXIII, que diumenge que ve serà santificat.
                      Les campanes, com no podia ser d'una altra manera en perfecte estat, encara que açò sí, el dissabte anterior 19 d'abril vam haver de fer uns ajustos sobre el pinyó d'atac de la campana mitjana del convent “Sant Francesc de Paula” al que després d'afluixar-se-li el presoner de subjecció quedava lliure, provocant per açò el desengrane de la seua cadena (averia provocada el Dijous Sant en el volteig de la una). Primerament va començar els voltejos la campana de l'ermita, unint-se a continuació les de la parròquia i per descomptat enguany més especialment les del convent. En aquesta ocasió tots els voltejos de la parròquia els vaig haver de realitzar des del telèfon movil per trobar-se l'ordinador d'accionament a quasi sis metres sobre el nivell del pis, resultant inaccessible, ja que com he comentat en una altra entrada anterior, s'està buidant l'enderroc de la habitació de les andes, situat baix la sagristia, no tenint per açò aquesta en l'actualitat sol.                   Per tot açò podem considerar que tal com resa la pregària del seu himne, segueix sent “TOTA CASTALLA FIDEL”. També va quedar reflectida i paten l'expressió valenciana amb la qual he volgut titular aquesta entrada “TOTS A UNA VEU VISCA LA MARE DE DÉU”

No hay comentarios:

Publicar un comentario