lunes, 25 de marzo de 2013

HORARIS I TOCS DE SETMANA SANTA
DIJOUS SANT:

Este dia recordem l'Últim Sopar de Jesús amb els seus apòstols en què els va llavar els peus donant-nos un exemple de servei. En l'Últim Sopar, Jesús es va quedar amb nosaltres en el pa i en el vi, ens va deixar el seu cos i la seua sang. És el dijous sant quan va instituir l'Eucaristia i el Sacerdoci. A l'acabar l'últim Sopar, Jesús sen va anar a orar, a l'Hort de les Oliveres. Ací va passar tota la nit i després de molt de temps d'oració, van arribar a agarrar-lo.

08.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia i convent.

13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig general parròquia, convent i ermita.

16.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
16.45 h. 2n Toc a missa parròquia.
16.46 h. Volteig menor “
17.01 h. 3r Toc a missa “MISSA DEL SANT SOPAR:

18.31 h, 1r Toc a missa parròquia.
18.45 h. 2n Toc a missa “
18.46 h. Volteig general “
19.01 h. 3r Toc a missa “

Al cant del “Gloria”, volteig general i a partir d'este moment es silencien les campanes totalment per començar la passió i mort de Jesucrist, no tornant a sonar fins al cant del “Gloria” de la vigília del Dissabte Sant, que celebrem la seua Resurrecció.
23.00 h. Hora Santa en el Monument de la parròquia (sense campanes)
24.00 h. Cant de la Passió.

DIVENDRES SANT: 

Eixe dia recordem la Passió del nostre Senyor: La seua presó, els interrogatoris d'Herodes i Pilat; la flagel·lació, la coronació d'espines i la crucifixió. Ho commemorem amb un Viacrucis solemne i amb la cerimònia de l'Adoració de la Creu.
9.00 h. Viacrucis des del convent fins a l'ermita (sense campanes)

17.00 h. Celebració de la Passió en la parròquia (Sense campanes i amb la matraca).
20.00 h. Processó del Sant Enterrament (sense campanes).
DISSAPTE SANT O DE GLORIA: 

Es recorda el dia que va passar entre la mort i la Resurrecció de Jesús. És un dia de dol i tristesa perquè no tenim Jesús entre nosaltres. Les imatges es cobrixen i els sagraris estan oberts i buits. A la nit es du a terme una vigília pasqual per a celebrar la Resurrecció de Jesús. Vigília vol dir “la vesprada i nit anteriors a una festa.” En la Vigília Pascual, l'Església Catòlica celebra una litúrgia molt especial, i ho fa amb la màxima solemnitat. Comencen els oficis amb el temple a fosques, encenent-se i beneint-se un foc en l'atri, en un lloc fora del temple. D'eixe foc s'encén el Ciri Pascual, un enorme ciri que simbolitza a Crist Ressuscitat. Tot seguit, els fidels encenen les seus ciris pròpies de la flama del Ciri. Arribats al presbiteri, es col·loca en el centre del mateix, junt amb l'altar o junt amb l'ambó, s'encenen totes les llums del temple i es canta l'Exsultet, o pregó pasqual antic himne al·lusiu a la nit de Pasqua que proclama la glòria de la Resurrecció de Crist, que embolicarà tota la litúrgia d'esta nit.

23.30 h. Solemne Vigília Pascual, la celebració cristiana més important de l'any. Al cant del Gloria, volteig general, i a partir d'este moment ja comencen els seus tocs habituals.La campana de l'ermita, també s'unix a este volteig, junt amb les traques i coets que els majordoms tiren des de l'ermita. Antigament esta campana, quan anava manual s'anaven rellevant els majordoms de la Mare de Déu de la Soledat i la voltejaven durant tota la nit fins a l'eixida de la Patrona. En l'actualitat i des que funciona automàticament, per a evitar un abús i possible ruptura de la campana, es reduïx a 2 o 3 minuts cada hora durant tota la nit.DIUMENGE DE RESURRECCIÓ O DE PASCUA:

És el dia més important i més alegre per a tots nosaltres, els catòlics, ja que Jesús va véncer la mort i ens va donar la vida. Açò vol dir que Crist ens dóna l'oportunitat de salvar-nos, d'entrar al Cel i viure sempre feliços en companyia de Déu. Pasqua és el pas de la mort a la vida.7.31 h. 1r Toc a missa en l'ermita.
7.45 h. 2n Toc a missa amb volteig en l'ermita.
8.00 h. 3r Toc a missa en l'ermita. 

8.01 h. Àngelus parròquia i convent.
8.02 h. Volteig general. " "
9.01 h. Regina coeli parròquia.(Des d'este moment fins a Pentecostés este toc substituïx al d'àngelus).9.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita per començament de la processó del Encotre, esta processó és la més important de l'any ací a Castalla, on ixen totes les famílies juntes per a acompanyar la Patrona fins a la parròquia, on té lloc la Trobada amb Jesucrist ressuscitat, durant tot l'itinerari, voltejos processionals i a l'arribada Solemne Missa Major.


11.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa “
11.46 h. Volteig menor “.
12.01 h. 3r Toc a missa “

13.01 h. Regina coeli parròquia.
              Àngelus convent i ermita.
13.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita.

21.01 h. Regina coeli parròquia
              Àngelus convent i ermita.
                                       (Cuadrilla de majordoms nº 7 en la que jo tambe participe)
I aprofite pera des d'ací desitjar una molt bona Pascua a tots.Toc del Regina Coeli

Salutació a la Mare de Déu durant el temps pasqual i propia de este día:

(TRES CEMPANADES XICOTETA)

Alegra't. Reina del Cel, al·leluia.
R: Perquè Aquell a qui vas meréixer portar en el teu si, al·leluia.

(TRES CAMPANADES DEJUNI)

Ha ressuscitat com ho va predir, al·leluia.
R. Intercedix per nosaltres davant de Déu, al·leluia.


(TRES CAMPANADES MITJANA)


Gaudix-te i alegra't, María Mare de Déu, al·leluia.
Perquè en veritat el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

(TRES CAMPANADES SEGONA)


Orem: Oh, Déu, que has omplit d'alegria al món amb la resurrecció de Jesucrist, el teu Fill, el nostre Senyor, concedix-nos per intercessió de la Mare de Déu, arribar a posseir la dita de la vida immortal.
Per Crist nostre Senyor.

(TRES CAMPANADES MAJOR)


R. Amén.

sábado, 23 de marzo de 2013

TOCS DEL DIUMENGE DE RAMS

“La Setmana Santa dóna començament en el Diumenge de Rams amb la commemoració de l'Entrada de Jesús a Jerusalem, seguint la narració de l'Evangeli de Sant Marcos. "L'inici d'esta festivitat ve marcada per la primera Lluna Plena posterior a l'equinocci de primavera. El Diumenge de Rams és el diumenge anterior a la dita Lluna, per això, tots els anys la data varia.
Al llarg dels distints països de tradició catòlica, i al marge de les celebracions litúrgiques, diverses manifestacions populars commemoren l'Entrada a Jerusalem i, en molts casos, donen començament a les processons de Setmana Santa. Són molt conegudes les processons de la "Borriquita" o de la "Pollinica" en algunes comunitats, que al·ludixen a la montura de Crist representada en les talles que procesionen, sent una de les més importants la d'Elx.Per a la tradició cristiana és un dia en què es commemora un triomf, l'entrada de Crist a Jerusalem amb el reconeixement d'un rei. Al llarg de la setmana el to és distint ja que rememora la Passió i Mort per a finalitzar amb la Resurrecció.
El Diumenge de Rams és un dels dies més celebrats de la Setmana Santa, no tots els dies de les festes són celebrats de la mateixa manera, els més importants són el Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de Resurrecció.En este dia la celebració de la missa comença amb la benedicció de les palmes i rams d'olivera que porten els assistents i una vegada comença l'ofici es realitza la lectura del relat complet de la Passió, que en alguns temples és dramatitzat i es llegit entre tres persones per a emfatitzar-ho més.Una altra curiositat d'este dia que en algunes llars s'ha fet popular és eixe dita de:"¡Diumenge de Rams! Qui no estrena, no té mans". En este dia molta gent té el costum d'estrenar algo, normalment una peça de vestir.


Ací a Castalla, esta benedicció de rams d'oliveres i palmes es realitza en l'església del convent, per a continuació començar la processó fins a la parròquia. L'itinerari pel qual transcorre la processó és el següent: carrer convent, plaça l'hostal, carrer doctor Sapena i carrer Major. A l'arribada a la parròquia missa Major, i les tocs per a este día seran els siguients:

Dissabte 23 de març (vespra)


13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


18.31 h. 1r Toc a missa en el convent.
18.45 h. 2n Toc a missa. "
18.46 h. Volteig general. "
19.01 h. 3r Toc a missa. "


21.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
21.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.DIA 24 de març Diumenge de Rams
07.31 h. Àngelus en la parròquia.
07.32 h. 1r Toc a missa. "
07.33 h. Volteig menor. "
07.45 h. 2n Toc a missa. "
08.01 h. 3r Toc a missa. "
Àngelus en l'ermita
08.30 h. Àngelus simple en el convent.
09.31 h. Volteig campanes xicotetes en el convent.
09.45 h. Volteig general en el convent.
09.55 h. Volteig menor en el convent.
(A continuació voltejos processionals)


10.01 h. 1r Toc a missa en la parròquia.
10.15 h. 2n Toc a missa “
10.16 h. Volteig campana mitjana i segona en la parròquia.
(A l'arribada de la processó, volteig general)
10.31 h. 3r Toc a missa en la parròquia.


11.31 h. 1r Toc a missa en la parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa “
11.46 h. Volteig campana mitjana i segona en la parròquia.
12.01 h. 3r Toc a missa en la parròquia.


13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


21.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.


lunes, 18 de marzo de 2013

TOCS DE SANT JOSEP                            Imatge de S. Josep de la Parroquia de Castalla                                                         
                                                                    
                                                           Capella anys 50


                     Sant Josep és cap de la Sagrada Família. L'home en qui Déu va confiar els seus més valuosos tresors. Espòs de María Santíssima, pare virginal de Jesús.
L'Arquebisbe de València veient la imatge després de guanyar l'escultor un primer premi en una exposició
                     El papa Pius IX va anomenar Sant Josep, en 1847, patró de l'Església universal. Si la festa, 19 de març, cau en Setmana Santa, s'anticipa al primer dissabte anterior a ella. Esta festivitat, que ja existia en nombrosos llocs, es va fixar en esta data durant el segle XV i després es va estendre a tota l'Església com a festa de precepte en 1621.També es celebra el día del seminari, per ser patró dels seminaristes, i es conmemora com a día del pare.

                                          Imatge de S. Josep del convent                     La paternitat de Sant Josep aconseguix no sols a Jesús sinó a la mateixa Església, que continua en la terra la missió salvadora de Crist. El papa Joan XXIII va incorporar el seu nom al Cànon Romà, perquè tots els cristians -en el moment en què Crist es fa present en l'altar- venerem la seua memòria.


                                   Imatge de S. Josep del convent


              En la parroquia de Castalla hi ha una  capella dedicada a Sant Josep des del dia 3 de setembre de 1948, en el que D. Antonio Rodilla, per delegació del Sr. Arquebisbe D. Marcelino Olaechea, va consagrar el seu altar i va dedicar la seua capella. No hi ha constància que abans de la destrucció de 1936 haguera capella dedicada a Sant Josep en esta església (d'altra banda prou estrany) però sí que hi ha constància que hi havia a manera d'una xicoteta confraria que s'encarregava de formalitzar la festa inclosa la seua processó (Segle XVIII). No seria d'estranyar que la imatge que es processionaba  fóra la que en l'actualitat hi ha en el convent i que anteriorment pertanyia a la família Soler, el descendent  de la qual Juan Francisco Soler la va regalar a Manuel Leal, el que després d'un riguros estudi sobre la imatge la va donar a la parròquia, amb la condició que estiguera exposta al cult públic en un lloc digne. D. Salvadors Valls va creure convenient que la seua col·locació fóra en l'església del convent per no haver en esta cap imatge de Sant Josep. 

                                            Capella en la actualitat


                 Esta festa tan arrelada en tot el món, és una llàstima que ací a Espanya no se celebre en totes les comunitats per igual, encara que sí que es celebra en la nostra, comunitat valenciana, i per això en el nostre poble, Castalla. Com no podia ser d'una altra manera esta festivitat de precepte les campanes ho tenen que anunciar i els tocs seran els següents:


Dia 18 de març Vespra

Durant el dia tocs propis de dissabte.

A les 13.02h. I a les 20.02 h. Volteig menor convent i parròquia.

Dia 19 de març Sant Josep

08.00 h. Àngelus en l'ermita i convent.

08.31 h. Àngelus parròquia.

08.32 h. 1r Toc a missa parròquia.
08.33 h. Volteig menor parròquia.
08.45 h. 2n Toc a missa parròquia.
09.01 h. 3r Toc a missa parròquia.

10.01 h. 1r Toc a missa parròquia.
10.15 h. 2n Toc a missa parròquia.
10.16 h. Volteig campanes mitjana i segona parròquia.
10.31 h. 3r Toc a missa parròquia.

11.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa parròquia.
11.46 h. Volteig mitjana i segona parròquia.
12.01 h. 3r Toc a missa parròquia.

13.01 h. Àngelus parròquia, ermita i convent.
13.02 h. Volteig menor parròquia i convent.

20.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.


viernes, 15 de marzo de 2013

ELS VOLTEJOS Al "HABEMUS PAPAM"

                      De tots és conegut que el passat 13 de març sobre les 19.07 h. per la xumenera de la Capella Sixtina va eixir la tan esperada "fumata blanca", indicant a tot el mon que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, d'Argentina, havia guanyat la votació en el conclau, pel que quedava triat com a Papa, agafant el nom de "FRANCESC". 


                  Tant sols uns minuts després, i com no podia ser d'una altra manera, les campanes del Vaticà ho confirmaven. És curiós com gràcies a les noves tecnologies va quedar patent la universalitat de l'Església, i com no de les campanes, ja que en aquest mateix moment estaven sonant al Vaticà, per descomptat a Castalla, a Alcoi, lloc en el qual em trobava en aqueix moment sentint-les, i segurament unides a la gran majoria de la resta del món.


                      Després del "Habemus Papam" i de la retirada del nou Papa de la balconada de Sant Pere, la campana "Paternina" al costat de les seues companyes del Vaticà van tornar a elevar-se al mig vol, i novament les d'ací de Castalla es van unir a elles.
                     El següent dia 14 del mateix, el rector D. Salvador va rebre un missatge des del Bisbat on es demanava que al migdia totes les campanes de la diòcesi realitzaren un volteig al nou Papa; sent per aquest motiu el Papa més voltejat de tota la història, ja que generalment solament es solia realitzar un volteig general després de la seua elecció.

                      Els tres últims Papes junts