domingo, 15 de abril de 2012

TOCS DE S. VICENT            La festivitat de Sant Vicent Ferrer és el 5 d'abril, dia de la seua defunció en Vannes (França). No obstant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat, en el Regne de València, al dilluns següent a l'octava de Pasqua. 


          Així, el 2n dilluns següent al diumenge de Pasqua és el dia triat per a celebrar al Patró de la Comunitat Valenciana; Sant Vicent Ferrer, que va prendre el seu nom del Patró de la ciutat Sant Vicent Màrtir, la festivitat del qual es celebra al gener. La coincidència en el nom provoca equívocs, inclús entre alguns valencians.
           El centre d'esta festa era la processó “dels combregats”, tractant-se d'una processó en què es porta el Santíssim Sacrament a persones malaltes o impedides,  i realitzant-se amb tota solemnitat, qual si del dia Corpus es tractara, portant al Santíssim baix pal·li, amb l'assistència de les autoritats religioses i civils, i acompanyats per la banda de música local.
           Ací a Castalla, esta processó no tenim constància des de quan es realitzava, però es pot aventurar que la seua procedència siga de fa segles, havent arribat a nosaltres fins a l'any 1993, per considerar que en l'actualitat ja es porta el Santíssim tots els diumenges als malalts, encara que això sí, sense processó ni solemnitat. Esta era una processó molt singular i certament matinera; a les 8 del matí es celebrava la Missa de l'Alba, sobre les 8,30 h. començava la processó, tenint esta cada any un itinerari diferent, perquè anava en funció a la situació de la vivenda de les persones que havien sol·licitat prèviament rebre el Santíssim Sacrament per la seua impossibilitat d'acudir a la parròquia. Després de l'arribada d'esta, solemne Missa Major. (En l'actualitat en algunes poblacions es continua realitzant)           Tradicionalment el costum de la mona de Pasqua, ací a Castalla han sigut els tres dies (diumenge, dilluns i dimarts de Pasqua) a la vesprada i este dia de Sant Vicent es celebrava el dia complet. En l'actualitat i des que el dilluns de Pasqua és festa regional es celebra el dia complet i s'ha extingit el dimarts.  És com menys curiós que esta festa de S. Vicent, no sent ni festa nacional, regional o local, ací a Castalla, la totalitat del poble la continue celebrant (encara que sense la processó dels combregats), no obrint les seues portes cap empresa ni comerços, exceptuant ja alguna on els propietaris de les quals són d'altres poblacions.
           Els tocs per a esta festa seran els següents:


Diumenge 15 de Abril (vespra)


              (Al matí tocs propis del día)

21.01 h. Regina Celi  parròquia
              Àngelus  convent i ermita.
21.02 h. Volteig menor (4 campanes) parròquia.Dilluns 16 de Abril "Sant Vicent Ferrer"


08.01 h Regina Celi parròquia.
             Àngelus convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia.


09.00 h. 1º Toc a Missa parròquia.
00.15 h. 2n Toc a Missa parròquia.
09.16 h. Volteig menor.
09.31 h. 3r Toc a Missa parròquia.

(Des que està l'actual rector D. Salvadors Valls esta Missa es celebra en valencià)13.01 h. Regina Celi parròquia
              Àngelus convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor.


21.01 h. Regina Celi parròquia.
              Àngelus convent i ermita.


No hay comentarios:

Publicar un comentario