miércoles, 12 de octubre de 2011

ESTAT DE LA RESTAURACIÓ DEL CAMERÍ DE LA MARE DE DÉU
             Com són diverses les persones que interessant-se per l'estat en què es troben les obres de restauració del cameri de la patrona la Mare de Déu de la Soledad i més concretament sobre en quina data serà la pujada de la Mare de Déu a l'ermita,  faré un xicotet resum sobre això, almenys quant al que jo sé. 
            Com ja vaig narrar en algun altre article, després de la restauració dels frescos al·legòrics als set dolors de la Mare de Déu, (que per cert han quedat preciosos i amb una gran lluminositat i colorit) en esta ocasió està tenint lloc la restauració del pis.

 
            Des del dia 7 de setembre i probablement fins dins d'una o dos setmanes, l'activitat que està portant el restaurador és una minuciosa neteja de tots els taulells que conformen el sòl del camerí, i així mateix, la retirada de les sals minerals existent per l'acumulació del pas dels anys i la humitat, sent la responsable del desprendiment de l'esmalt dels taulells, per a continuació començar la decoració faltant en algunes d'elles.

 
             Per part de la parròquia s'estava estudant la possibilitat que la pujada de la Mare de Déu fóra el 8 de desembre, festivitat de la Immaculada Concepció, per ser un dia especial dedicat a la Mare de Déu i de gran solemnitat litúrgica, a més esta processó es podria realitzar lluint la Mare de Déu el manto blau, que és el color litúrgic propi d'este dia, i encara que tots els anys ho porta a  estes dates en l'ermita, fa al voltant de trenta anys que no el lluïx ni en la parròquia ni en processó.

            
            Segons comentaris del propi restaurador a Fran (el sagristà de l'ermita o ermità de la Mare de Déu com ací es denomina) té seriosos dubtes que per a eixes dates puga estar conclòs, per això encara és prematur posar data a esta processó, ja que inclús podria ser que la Mare de Déu passara el nadal en la parròquia..


No hay comentarios:

Publicar un comentario