viernes, 29 de abril de 2011

Tocs de la Divina Misericòrdia


             La Festa de la Divina Misericòrdia es celebra el primer diumenge després del  Diumenge de Pasqua i és una devoció cristiana enfocada en la misericòrdia de Déu i el seu poder, particularment com una acció de confiança infinita en què la misericòrdia de Déu i la seua passió és el preu ja pagat pels nostres pecats i que si confiem cegament en Jesús els nostres pecats ens seran perdonats, Jesús no serà el nostre just jutge sinó el nostre Salvador misericordiós. Més que una mera devoció és un gènere de la vida cristiana. S'expressa per mitjà d'actes interiors (actituds de l'ànima respecte a la Misericòrdia del Salvador i de la confiança en Déu) com a exteriors: la veneració de la imatge, l'hora de la misericòrdia, el rés de la coroneta, la festa de la Divina Misericòrdia i els actes de misericòrdia amb el proïsme
Joan Pau II serà beatificat durant una cerimònia en la Plaça de Sant Pere del Vaticà el 1 de maig del 2011, va ser decidida esta data personalment per Benet XVI per tractar-se del diumenge de la Divina Misericòrdia, efemèride d'enorme valor simbòlic en el pontificat del Papa Wojtyla (ell la va instituir com a festa de l'Església universal, va canonitzar sor Faustina Kowalska i va morir en la vespra d'eixa festivitat en 2005).


              Ací a Castalla, el passat any 2010, en este mateix dia es va dedicar i beneir la segona capella (entrant a l'esquerra) a esta dedicació de la Divina Misericòrdia i enguany, també en este mateix dia, en la Missa de les 10,30 h. es va a beneir un quadro de la imatge de Joan Pau ll portat des de Roma i que passarà a ser col·locat en la dita capella (alhora que ací estarem realitzant esta celebració, en la basílica de Sant Pere del Vaticà s'estarà realitzant l'acte de beatificació de Joan Pau ll), per a esta celebració m'ha demanat el rector D. Salvadors Valls que les campanes ho tenen d'anunciar com “gran solemnitat” i per això els tocs seran els següents:


DIA 30 DE ABRIL  (VESPRA)

(Tocs propis de dissabte)
21.02 h. Volteig menor (4 campanes) parròquia.
Volteig menor (3 campanes) convent.

DIA 1 DE MAIG
(FESTIVITAT DE LA DIVINA MISERICÒRDIA)

7.31 h. Regina Celi parròquia.
7.32 h. 1r Toc a missa parròquia.
7.33 h. Volteig general   “
7.45 h. 2n Toc a missa   “
8.01 h. 3r Toc a missa    “
Àngelus ermita
8.30 h. Àngelus convent.10.01 h. 1r Toc a missa parròquia.
10.15 h. 2n Toc a missa “
10.16 h. Volteig general “
10.31 h. 3r Toc a missa “11.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa “
11.46 h. Volteig mitjana i segona.
12.01 h. 3r Toc a missa13.01 h. Regina Celi parròquia
Àngelus convent i ermita.
13.02 h. Volteig general parròquia i convent21.01 h. Regina Celi parròquia.
Àngelus convent i ermita.
.

miércoles, 27 de abril de 2011

TOCS DE S. VICENT

 .


            La festivitat de Sant Vicent Ferrer és el 5 d'abril, dia de la seua defunció en Vannes (França). No obstant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat, en el Regne de València, al dilluns següent a l'octava de Pasqua. 


          Així, el 2n dilluns següent al diumenge de Pasqua és el dia triat per a celebrar al Patró de la Comunitat Valenciana; Sant Vicent Ferrer, que va prendre el seu nom del Patró de la ciutat Sant Vicent Màrtir, la festivitat del qual es celebra al gener. La coincidència en el nom provoca equívocs, inclús entre alguns valencians.
           El centre d'esta festa era la processó “dels combregats”, tractant-se d'una processó en què es porta el Santíssim Sacrament a persones malaltes o impedides,  i realitzant-se amb tota solemnitat, qual si del dia Corpus es tractara, portant al Santíssim baix pal·li, amb l'assistència de les autoritats religioses i civils, i acompanyats per la banda de música local.
           Ací a Castalla, esta processó no tenim constància des de quan es realitzava, però es pot aventurar que la seua procedència siga de fa segles, havent arribat a nosaltres fins a l'any 1993, per considerar que en l'actualitat ja es porta el Santíssim tots els diumenges als malalts, encara que això sí, sense processó ni solemnitat. Esta era una processó molt singular i certament matinera; a les 8 del matí es celebrava la Missa de l'Alba, sobre les 8,30 h. començava la processó, tenint esta cada any un itinerari diferent, perquè anava en funció a la situació de la vivenda de les persones que havien sol·licitat prèviament rebre el Santíssim Sacrament per la seua impossibilitat d'acudir a la parròquia. Després de l'arribada d'esta, solemne Missa Major. (En l'actualitat en algunes poblacions es continua realitzant)           Tradicionalment el costum de la mona de Pasqua, ací a Castalla han sigut els tres dies (diumenge, dilluns i dimarts de Pasqua) a la vesprada i este dia de Sant Vicent es celebrava el dia complet. En l'actualitat i des que el dilluns de Pasqua és festa regional es celebra el dia complet i s'ha extingit el dimarts.  És com menys curiós que esta festa de S. Vicent, no sent ni festa nacional, regional o local, ací a Castalla, la totalitat del poble la continue celebrant (encara que sense la processó dels combregats), no obrint les seues portes cap empresa ni comerços, exceptuant ja alguna on els propietaris de les quals són d'altres poblacions.
           Els tocs per a esta festa seran els següents:


Diumenge 1 de maig (vespra)


              (Al matí tocs propis de diumenge)

21.01 h. Regina Celi  parròquia
              Àngelus  convent i ermita.
21.02 h. Volteig menor (4 campanes) parròquia.Dilluns 2 de maig "Sant Vicent Ferrer"


08.01 h Regina Celi parròquia.
             Àngelus convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia.


08.31 h. 1º Toc a Missa parròquia.
08.45 h. 2n Toc a Missa parròquia.
08.46 h. Volteig menor.
09.01 h. 3r Toc a Missa parròquia.

(Des que està l'actual rector D. Salvadors Valls esta Missa es celebra en valencià)13.01 h. Regina Celi parròquia
              Àngelus convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor.


21.01 h. Regina Celi parròquia.
              Àngelus convent i ermita..  

lunes, 18 de abril de 2011

TOCS SETMANA SANTA

.


             Com vau poder comprovar ahir Diumenge de Rams, la campana gran del convent no va voltejar per haver-se gripat un rodament del motor, en canvi les de la parròquia, al final van realitzar tots els tocs i voltejos com és tradicional. Açò ha pogut ser gràcies al meu amic “Pallisa”, que ell només va netejar totes les hornasines de les campanes perquè es trobava en estes tot el marbre per al nou pis de la sala, així com tots els utensilis de l'obra. Una vegada tot net vam procedir a provar-les una a una per a assegurar-nos el seu perfecte funcionament. Ens va resultar més complicat de lo habitual perquè el quadro de contactors ens ho han traslladat dins de la sala del rellotge, per això, quan accionem una campana, tan el martell de repicament com a volteig, ja no tenim contacte visual amb ella ¡¡quina faena!!. A l'arribar a la campana gran, nova sorpresa, el batall suspenia decantat amb la corda fluixa i a dos dits de l'ansa de la campana (algú per error o confusió pareix que va intentar llevar-lo i el deixe mal col·locat), vam procedir a llevar-lo i amarrar-lo novament. Una vegada totes les campanes comprovades, el següent pas va ser connectar els cables del motor del rellotge i la seua posada en marxa. Quan ja ens anàvem,  ens adonem que l'ordinador no va fer el senyal de toc de les 11 del matí, per això entrem a revisar-ho i “nou esglai”, l'ordinador no accionava cap campana, vaig deduir que l'avaria havia de tractar-se que al traslladar-nos el quadro de contactors a la sala del rellotge,  s'hauria d'haver connectat malament i per això des de l'ordinador no s'accionaven els contactors i els reles, després de comprovar que a les dos connexions d'alimentació d'estos els arribava fase,  vaig invertir l'entrada d'alimentació a este quadro perquè el comú fóra neutre i “bingo”, ja funcionava tot.
         Com a dilluns, dimarts i dimecres es va a continuar treballant en l'interior del campanar no hi haurà tocs (almenys en horari laboral),  en canvi en el convent sí els hi haurà, i seran els següents:


 

                         DIMARTS I DIMECRES SANT

8.01 h, 13.01 h i 21.01 h. Àngelus ordinaris. (Convent i ermita)
11.00 h, 11.15 h, 11.30 h, 12.00 h i 12.30 h Toc de confessions.(Convent)
De 19.30 h. A 20.01 h. Tocs a missa ordinaris. (Convent)


 
                                         DIJOUS SANT


             Este dia recordem l'Últim Sopar de Jesús amb els seus apòstols en què els va llavar els peus donant-nos un exemple de servei. En l'Últim Sopar, Jesús es va quedar amb nosaltres en el pa i en el vi, ens va deixar el seu cos i la seua sang. És el dijous sant quan va instituir l'Eucaristia i el Sacerdoci. A l'acabar l'últim Sopar, Jesús se va anar a orar, a l'Hort de les Oliveres. Ací va passar tota la nit i després de molt de temps d'oració, van arribar a agarrar-lo.08.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia i convent.

13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig general parròquia, convent i ermita.

16.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
16.45 h. 2n Toc a missa parròquia.
16.46 h. Volteig menor          “
17.01 h. 3r Toc a missa      “

18.31 h, 1r Toc a missa parròquia.
18.45 h. 2n Toc a missa         “
18.46 h. Volteig general             “
19.01 h. 3r Toc a missa          “


            Al cant del “Gloria”, volteig general i a partir d'este moment es silencien les campanes totalment per començar la passió i mort de Jesucrist, no tornant a sonar fins al cant del “Gloria” de la vigília del Dissabte Sant, que celebrem la seua Resurrecció.


23.00 h. Hora Santa en el Monument de la parròquia (sense campanes)
24.00 h. Cant de la Passió.                                DIVENDRES SANT:

           Eixe dia recordem la Passió del nostre Senyor: La seua presó, els interrogatoris d'Herodes i Pilat; la flagel·lació, la coronació d'espines i la crucifixió. Ho commemorem amb un Viacrucis solemne i amb la cerimònia de l'Adoració de la Creu.9.00 h. Viacrucis des del convent fins a l'ermita (sense campanes)


17.00 h. Celebració de la Passió en la parròquia (per a este acte des que es va restaurar, feia sonar la matraca que és el propi d'este dia, però enguany per la meua incapacitat per a pujar, no es realitzarà).


20.00 h. Processó del Sant Enterrament (sense campanes).                          DISSAPTE SANT O DE GLORIA:

           Es recorda el dia que va passar entre la mort i la Resurrecció de Jesús. És un dia de dol i tristesa perquè no tenim Jesús entre nosaltres. Les imatges es cobrixen i els sagraris estan oberts i buits. A la nit es du a terme una vigília pasqual per a celebrar la Resurrecció de Jesús. Vigília vol dir “la vesprada i nit anteriors a una festa.” En la Vigília Pascual, l'Església Catòlica celebra una litúrgia molt especial, i ho fa amb la màxima solemnitat. Comencen els oficis amb el temple a fosques, encenent-se i beneint-se un foc en l'atri, en un lloc fora del temple. D'eixe foc s'encén el Ciri Pascual, un enorme ciri que simbolitza a Crist Ressuscitat. Tot seguit, els fidels encenen les seus ciris pròpies de la flama del Ciri. Arribats al presbiteri, es col·loca en el centre del mateix, junt amb l'altar o junt amb l'ambó, s'encenen totes les llums del temple i es canta l'Exsultet, o pregó pasqual antic himne al·lusiu a la nit de Pasqua que proclama la glòria de la Resurrecció de Crist, que embolicarà tota la litúrgia d'esta nit.

23.30 h. Solemne Vigília Pascual, la celebració cristiana més important de l'any. Al cant del Gloria, volteig general, i a partir d'este moment ja comencen els seus tocs habituals.

             La campana de l'ermita, també s'unix a este volteig, junt amb les traques i coets que els majordoms tiren des de l'ermita. Antigament esta campana, quan anava manual s'anaven rellevant els majordoms de la Mare de Déu de la Soledad i la voltejaven durant tota la nit fins a l'eixida de la Patrona. En l'actualitat i des que funciona automàticament, per a evitar un abús i possible ruptura de la campana, es reduïx a 2 o 3 minuts cada hora durant tota la nit.

         DIUMENGE DE RESURRECCIÓ O DE PASCUA:

           És el dia més important i més alegre per a tots nosaltres, els catòlics, ja que Jesús va véncer la mort i ens va donar la vida. Açò vol dir que Crist ens dóna l'oportunitat de salvar-nos, d'entrar al Cel i viure sempre feliços en companyia de Déu. Pasqua és el pas de la mort a la vida.

7.31 h. 1r Toc a missa en l'ermita.
7.45 h. 2n Toc a missa amb volteig en l'ermita.
8.00 h. 3r Toc a missa en l'ermita.

8.01 h. Àngelus parròquia i convent.
8.02 h. Volteig general.  "       "9.01 h. Regina coeli parròquia.( Des d'este moment fins a Pentecostés este toc substituïx al d'àngelus).9.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita per començament de la processó del Encotre, esta processó és la més important de l'any ací a Castalla, on ixen totes les famílies juntes per a acompanyar la Patrona fins a la parròquia, on té lloc la Trobada amb Jesucrist ressuscitat, durant tot l'itinerari, voltejos processionals i a l'arribada Solemne Missa Major.

11.31 h. 1r Toc a missa parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa          “
11.46 h. Volteig menor              “.
12.01 h. 3r Toc a missa          “

13.01 h. Regina coeli parròquia.
                Àngelus convent i ermita.
13.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita.

21.01 h. Regina coeli parròquia
               Àngelus convent i ermita.

       (Cuadrilla de majordoms nº 7 en la que jo tambe participe i que ens toca enguany)

 I aprofite pera des d'ací desitjar una molt bona Pascua a tots.


         

 Toc del Regina Coeli
Salutació a la Mare de Déu durant el temps pasqual i  propia de este día.

(TRES CEMPANADES XICOTETA)

Alegra't. Reina del Cel, al·leluia.
R: Perquè Aquell a qui vas meréixer portar en el teu si, al·leluia.

(TRES CAMPANADES DEJUNI)

Ha ressuscitat com ho va predir, al·leluia.
R. Intercedix per nosaltres davant de Déu, al·leluia.


(TRES CAMPANADES MITJANA)


Gaudix-te i alegra't, María Mare de Déu, al·leluia.
Perquè en veritat el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

(TRES CAMPANADES SEGONA)


Orem: Oh, Déu, que has omplit d'alegria al món amb la resurrecció de Jesucrist, el teu Fill, el nostre Senyor, concedix-nos per intercessió de la Mare de Déu, arribar a posseir la dita de la vida immortal.
Per Crist nostre Senyor.

(TRES CAMPANADES MAJOR)

R. Amén.
viernes, 15 de abril de 2011

OBRES DEL CAMPANAR I FATXADA

                  Tal com estava previst en data de hui 15 d'abril, i com la majoria ja haureu pogut comprovar ja s'han retirat la totalitat de les bastimentades que cobrien els quatre laterals del campanar, tota la fatxada principal i inclús els del lateral del baptisteri.


                                                        Com es pot apreciar en les fotografies, els que no podeu veurel al natural, ha quedat preciós,  encara que amb algun matís, sent al meu entendre esta restauració, a banda de per l'estètica, una necessitat pel deteriorament que este edifici, tan emblemàtic i volgut de Castalla, anava patint pel pas dels anys, i inclús segles, per a així poder  pasar-lo a les nostres generacions futures amb tot el seu esplendor.                                                      

            Ja he fet referència en articles anteriors que la part interior del campanar anava amb prou retard respecte a l'exterior, per això durant els pròxims dies es continuarà treballant dins de la sala de campanes i l'escala d'accés a esta. Per este motiu els tocs que en l'anterior article he narrat per al diumenge de Rams no es van a poder efectuar al cent per cent tal com estava previst, encara que intentarem per tots els mitjans que almenys tres campanes sí les pugem voltejar.  Com una imatge val  més que mil paraules, en la fotografia es pot apreciar per que les campanes majors, de moment, no poden voltejar.
            La part exterior, a l'altura de dos metres cap avall està també per acabar, realitzant-se també en els pròxims dies, l'ideal seria que es concloguera tota l'obra per a dimecres que ve, encara que ho veig un tant precipitat.             Una vegada estiguen concloses les obres, en un pròxim article desglossaré més al detall totes les actuacions  acometudes..

lunes, 11 de abril de 2011

TOCS DEL DIUMENGE DE RAMS

 .
 
 
 
 
 
 
 


                 Per als Cristians Catòlics, el Diumenge de Rams és el primer dia de la Setmana Santa, període en què commemorem la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. S'inicia rememorant l'entrada de Jesús a Jerusalem. La data de celebració varia cada any, sempre en l'entorn dels mesos de març i abril, procurant que la Pasqua caiga en la primera lluna plena de primavera. Les cerimònies litúrgiques d'eixe dia comencen amb la benedicció de les palmes i branques d'olivera o llorer que porten en les seues mans els fidels, rememorant el passatge evangèlic. Els rams no són com un talismà o un simple objecte benedit, sinó el signe de la participació gojosa en el ritu processional, expressió de la fe de l'Església en Crist, Messies i Senyor, que va cap a la mort per a la salvació de tots els hòmens. Per això, este diumenge té un doble caràcter, de glòria i de patiment, que és el propi del Misteri Pascual. Durant la cerimònia de la missa es dóna lectura al relat complet i dramatitzat de la Passió. Per a donar-li major força, solen fer-ho entre tres persones: un (el sacerdot celebrant) llegirà les parts de Crist, un altre (el Sanedrí) llegirà les línies dels altres personatges i un tercer (el Cronista) farà de narrador.                 Ací a Castalla, esta benedicció de rams d'oliveres i palmes es realitza en l'església del convent, pera a continuació començar la processó fins a la parròquia. L'itinerari pel qual transcorre la processó és el següent: carrer convent, plaça l'hostal, carrer doctor Sapena i carrer major. A l'arribada a la parròquia missa Major.                 Com m'han assegurat que les campanes ja podrem tindre-les operatives per a este cap de setmana,(Probablement a partir del pròxim divendres) els tocs per a esta celebració seran els següents:


                 Dissabte 16 d'abril (vespra)


13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


19.31 h. 1r Toc a missa en el convent.
19.45 h. 2n Toc a missa.            "
19.46 h. Volteig general.           "
20.01 h. 3r Toc a missa.             "


21.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
21.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.

                 
17 d'abril Diumenge de Rams
07.31 h. Àngelus en la parròquia.
07.32 h. 1r Toc a missa.      "
07.33 h. Volteig menor.      "
07.45 h. 2n Toc a missa.      "
08.01 h. 3r Toc a missa.       "
                Àngelus en l'ermita
08.30 h. Àngelus simple en el convent.
09.31 h. Volteig campanes xicotetes en el convent.
09.45 h. Volteig general en el convent.
09.55 h. Volteig menor en el convent.
                (A continuació voltejos processionals)


10.01 h. 1r Toc a missa en la parròquia.
10.15 h. 2n Toc a missa             “
10.16 h. Volteig campana mitjana i segona en la parròquia.
                (A l'arribada de la processó, volteig general)
10.31 h. 3r Toc a missa en la parròquia.


11.31 h. 1r Toc a missa en la parròquia.
11.45 h. 2n Toc a missa         “
11.46 h. Volteig campana mitjana i segona en la parròquia.
12.01 h. 3r Toc a missa en la parròquia.


13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent  i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


21.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
.

jueves, 7 de abril de 2011

RESTAURASIÓ DEL CAMPANAR I FATXADA

                                                                ESTAT DE LES OBRES          A poc més d'una setmana per a la celebració de la Setmana Santa, les obres de restauració del campanar i fatxada de l'Església, seguixen amb total normalitat.

          Com es pot apreciar en les fotografies el campanar exteriorment ja està pràcticament acabat, encara que interiorment té molt poca evolució. La portalada es troba també prou avançada, havent-li donat a la pedra nova un to de color semblant a l'antiga (tot un encert des del meu punt de vista ja que de no fer-ho al final haguera paregut un “mapamundi”)


           En el lateral del baptisteri ja està tota la pedra neta faltant la seua rejuntada, així com la reparació del deteriorament de la volada i del clavill, al qual al buidar-li els morters que tenia es veu tremenda, encara que interiorment en els últims anys a penes ha obert.

           La vidriera central es troba amb la part més deteriorada desmuntada i restaurant-se en una empresa especialitzada en estos treballs. Segurament esta setmana que ve es portarà per a muntar-la i restaurar la resta ací  i col·locant-li també un vidre per a protegir-la.


  
           La porta principal es troba en ple procés de restauració, per a això es van a recuperar els antics portons massissos de fusta, retirant els actuals de ferro i de vidre. S'ha arenat també la xapa exterior per a eliminar-li totes les capes de pintura.


            Al rellotge del campanar també se li estan fent els vidres nous perquè estaven d'autentica pena, no sé ni com es mantenien. Este pròxim divendres ja es muntaran estos vidres, deixant el central amb les fletxes del rellotge per a dilluns que ve, venint l'empresa Tècnica i Artesania 2001 per al seu muntatge, ajust i posada en marxa.


           Segons m'ha comentat el rector D. Salvadors Valls, es pretén per part d'Ajuntament, que per a divendres que ve 15 de abril estiguen totes les bastimentades retirades per a procedir a la seua inauguració, (a títol personal, crec que açò pot ser excessivament precipitat, ja que des del meu curt entendre veig que continua havent  molt de treball per realitzar. Al meu pareixer hauria de destapar-se només la porta per a realitzar totes les processons amb normalitat i també les campanes per a poder realitzar tots els tocs i voltejos propis de Setmana Santa, i continuar acabant l'obra amb el temps que es necessite, ja que acabar les coses amb presses implica no dedicar-li el seu temps i per això no tindre ben rematats els acabamens).
.