viernes, 4 de marzo de 2011

RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR I FATXADA

.

                                                 (Panoràmica de les obres)            Este divendres 25 de febrer del 2011 va tindre lloc en la casa de cultura l'última de les conferències sobre la història, els resultats i el treball realitzat en el castell de Castalla, vull aprofitar des d'ací per a felicitar Juan Antonio Mira Rico per la meravellosa labor que està realitzant com a tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Castalla i en especial per este cicle de conferències tan il·lustratives per a tota la població.


  (Inici d'obertura de la porta de l'escala a les voltes centrals)           En esta última conferència també ens va dirigir la paraula el senyor alcalde D. José Lluïu Prats, el qual entre moltes coses ens parle sobre els projectes que es pretenen realitzar per part de l'ajuntament, ens va afirmar que en breu començarien les obres de restauració del camerino de la nostra patrona la Santíssima Mare de Déu de la Soledad Gloriosa. També ens va afirmar que a finals del pròxim mes, probablement ja es retiraren les bastimentades que cobrixen el campanar i la fatxada, així  podrem comprovar el resultat de la restauració.

                     (Cuarto del rellotge ja sense porta)            Jo, a títol personal, tinc seriosos dubtes que per a eixes dates certament estiga el campanar acabat, ja que almenys el que és interiorment, observe una molt curta evolució d'unes setmanes per a altres.

                                (Detall de pedra treballada)
            En estos moments es troba la terrassa del campanar ja neta, interiorment la cúpula està per dins amb la pedra rejuntada amb ciment blanc i arena, estant totes les portes que donen a l'escala a les distintes dependències retirades, al mateix temps que l'escala metàl·lica per a accedir de la sala de campanes a la terrassa. Referent a la portalada, alguna de les pedres més deteriorades ja s'han substituït amb un molt bon treball, al meu pareixer, efectuats pels picapedrers.
                      (Sala de campanes¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  que desastre!!!!!!!!!)


            Els pròxims dies 6, 7 i 8 de març celebrarem el tridu de les 40 hores “carnestoltes”, i excepcionalment perquè crec que és un cas sense precedents, haurem de celebrar-lo sense els voltejos habituals de campanes, encara que intentaré que en el convent i en l'ermita les campanes sí que voltegen per a anunciar la festivitat que celebrarem.
      

                            (Pedres de carreu noves)

            Comentant fa uns dies açò amb Tomás Bordera, i tenint jo la preocupació que per al pròxim dia 24 d'abril, Pasqua de Resurrecció, no estiguen encara les campanes operatives per a anunciar la gran solemnitat de la resurrecció del Senyor i la multitudinària processó del encontre, em va afirmar ell que estiguera tranquil, que en cas de ser així, muntaríem un equip de so de l'empresa “Batasoni” de la que ell és soci, per a reproduir els voltejos de les campanes. (És una meravella disposar de persones amb eixe dinamisme i sempre disposades a col·laborar)
                    (Remat de la portalada caricaturitzada pels obrers)
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario