domingo, 29 de junio de 2014

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANA DE SANT PASCUAL A LA PATRONA               Encara que amb un poc de retard, vull deixar constància d'aquest nou canvi de la campana de Sant Pascual “Verge dels Dolors” per l'excepcionalitat que s'ha produït entorn d'aquesta.

           Com de tots és sabut i he narrat ja en entrades anteriors, tots els anys quan s'aproxima la festivitat de Sant Pascual, que ací a Castalla es posposa perquè no coincidisca amb la fira de San Isidre, és baixada aquesta campana del campanar del convent i col·locada en la espadaña que té en la seua ermita.

         El dimecres 21 de maig ens ajuntem Víctor, Fran i jo per al seu desmunte i baixada, anportansela el següent dia, dijous 22, Silvano per a la col·locació en la espadaña de l'ermita de Sant Pascual, sent ja el dia 26 quan ens vam tornar a reunir per a efectuar la seua pujada al campanar del convent i col·locació.

              Aquesta menuda campana en l'actual any 2014, i en els seus 110 anys d'existència perquè es va fondre en 1904 , ha tingut la missió i privilegi, al costat de la campana Sant Esteban, d'anunciar a la població el culte del mes de maig per trobar-se la patrona en aquesta església, per açò quan la baixem el primer que vam fer va ser col·locar-la davant la imatge de la Mare de Déu, tant per l'esmentat com per l'afinitat que tant la advocación de la Patrona “Soledad Gloriosa” com la dedicació de la campana “Nostra Senyora dels Dolors” tenen entre si. 

sábado, 21 de junio de 2014

CORPUS CHRISTI i els seus Tocs

 

            La festa del Corpus Christi commemora la institució de l'Eucaristia. En este dia celebrat fins fa uns anys en dijous i ara en diumenge, l'església convida a meditar als creients sobre el misteri de la presència del Senyor en el pa consagrat que es guarda en totes les comunitats cristianes. Això és el que es commemora en totes les esglésies amb processons en totes les poblacions, i en les seues distintes modalitats: amb altars, amb al·legories, amb estores i a l'estil de València, com succeïx en Morella, Xàtiva, Castelló, Gandia, Orihuela etc.

            Juliana de Mont Cornillón, priora de l'abadia de Cornillón a Bèlgica, va ser la impulsora de la celebració. Ella va pertànyer a un moviment eucarístic de finals del segle XIII, que va donar origen a varies costums eucarístics com l'exposició i benedicció amb el Santíssim Sagrament, l'ús de les campanetes durant l'elevació en la Missa i la festa del Corpus Christi.

          El papa Urbà IV va publicar la butla "Transiturus" en 1264, en la qual, després d'exalçar l'amor de Crist expressat en la Santa Eucaristia, va ordenar celebrar la solemnitat del Corpus Christi en el dijous després del diumenge de la Santíssima Trinitat. En la butla s'atorgaven indulgències a tots els fidels que assistiren a la missa i a l'ofici, compost pel doctor angèlic, Sant Tomás d'Aquino, per petició del papa, admirat inclús pels protestants.

       La mort del papa Urbà IV en 1264 i poc després de la publicació del decret, es va obstaculitzar la difusió de la festa, però el papa Clement V en el concili general de Viena de 1311, va ordenar l'adopció de la festa. Ell va publicar un nou decret incorporant el d'Urbà IV. Joan XXII successor de Clement V, va instar a la seua observança. Cap dels decrets parla de la processó com un aspecte de la celebració.


 


       La celebració es du a terme el següent dijous a l'octau diumenge després del Diumenge de Resurressió (és a dir, 60 dies després de eixe diumenge; durant segles el Corpus va ser la festa més important de la cristiandat i constituïx un homenatge solemne a l'Eucaristia). Les primeres notícies del Corpus valencià daten de 1326 (Manual de Consells) però com a processó teofórica general no és tal fins que en 1355 ho ordena el Bisbe Huc de Fenollet. L'any següent coincidint amb la mort del bisbe, es va fer una parroquial rotativa i és en 1372 quan es va instituir amb caràcter general. La processó es va celebrar entre 1355 i 1505 durant el matí i en 1506 es va traslladar a la vesprada, no deixant de ser vespertina fins ara, encara que això sí amb el canvi de dijous a diumenge.

               En molts llocs és una festa d'especial rellevància i en uns quants països és un dia festiu oficial (certes parts d'Espanya, Áustria, parts d'Alemanya, Hongria i Suïssa, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Colòmbia, Croàcia, Polònia, Trinitat i Tobago, Portugal, Perú, Veneçuela i Equador).

Dita popular: Tres dijous hi ha l'any que lluïxen més que el sol: Dijous Sant, Corpus Christi i el día de l'Ascensió.

               Esta processó també ha tingut un lloc molt destacat ací a Castalla, ja que hi ha constància que per a acompanyar al Santíssim Sagrament es treien totes les imatges en andes, tant les que es trobaven al culte públic en la parròquia com les existents en les cases particulars d'alguns veïns, per això era una gran quantitat de gent la que s'havia d'implicar per a esta processó, comptant també el treball i esforç que calia realitzar per a cobrir tot l'itinerari de la processó de fulls i pètals de flors, el ques denomina vulgarment com "l´enramada del Corpus". Després de comprovar que l'eixida de tanta imatge restava protagonisme al que verdaderament havia de ser el centre de la processó que era el Santíssim Sagrament es va decidir que no isquera cap imatge en la processó. Durant la dècada dels huitanta també es va anar reduint la quantitat de fulls que cobrien els carrers de l'itinerari fins a arribar practicament a la seua extinció, en canvi les campanes sí ho seguixen anunciant de la mateixa manera, permaneixent els seus toc practicament inalterables al pas dels anys i inclús dels segles, sent els tocs per a esta celebració els següents:

21 de juny Vespra

8.01 h. Àngelus (ordinari) parròquia, convent i ermita.


13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig general parròquia i convent.

19.31h. 1r Toc a missaConvent
19.45 h. 2n Toc a missa    "
19.46 h. Volteig general convent    "
20.01 h. 3r Toc a missa    "

21.01. Àngelus parròquia, convent i ermita.
21.02 h. Volteig general parròquia i convent.

22 de juny Solemnitat del Corpus Christi

07.30 h. 1r Toc a missa convent.
07.45 2n Toc a missa convent
08.00 3r Toc a missa convent

  
08.01 h.Ángelus parròquia i ermita.
08.02 h. Volteig general paroquia.

10.00h. 1r Toc a missa convent.
10.15 h. 2n Toc a missa convent.
10.16 h. Volteig campanes menudes convent.
10.30 h. 3r Toc a missa convent.

13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig general solemne parròquia i convent.18.31 h. 1r Toc a missa convent.
18.45 h. 2n Toc a missa convent.
18.46 h. Volteig general
19.01 h. 3r Toc a missa convent.

         A l'acabar a missa donarà començament la processó realitzant-se voltejos processionals durant la duració de la mateixa, tant en la parròquia com en el convent, amb volteig general a l'eixida i entrada.


domingo, 15 de junio de 2014

LA LLEI DE L'EMBUT?

               Abans de desglossar el títol d'aquesta entrada, vull comentar que les obres del pis de l'església estan bastant avançades. A aquestes dates més de la meitat de la nau central ja té el nou paviment col·locat; també ho té la sagristia i la nova habitació recuperada baix aquesta, la capella de Sant Tomás està a falta de les rematades, escala de baixada a l'antiga cambra de les andes i la retirada de l'òrgan, faltant part de la nau central, tres capelles laterals i el presbiteri, que encara que en el pressupost inicial no estava considerat es va decidir la seua substitució, perque haguera quedat precisament l'altar amb un paviment de molt inferior qualitat a la resta de la nau.


            Veient l'avanç que en l'actualitat porten les obres, ja podem aventurar una resposta a la pregunta de l'entrada anterior, estarà per a festes? Sent la resposta més clarament un sí, sense desestimar el gran treball que quedarà una vegada finalitzada l'obra per a la neteja de tot el temple, col·locació d'imatges, viacrucis, bancs, llums, focos i nova xarxa de megafonia. 

            Fent ara ja referencia al títol de l'entrada, vull deixar ben clar que aquesta és una opinió personal, sense pretendre fer polèmiques que no condueixen a res, ja que sóc d'aqueixes persones que pensen que sumant esforços, la societat avança i amb confrontacions retrocedeix, però hi ha fets que almenys crec han de ser dignes d'esment.

              El fet en si al que em referisc són les obres que s'estan duent a terme en el carrer carril de la sang; enderrocament d'algunes cases i retirada de l'enderroc d'unes altres, motiu pel qual la imatge de la patrona no ha pujat a la seua ermita, doncs bé: Pujava jo per a programar la campana de l'ermita en el triduo a la Mare de Déu, quan em vaig trobar el carrer tallat i alçat, per la qual cosa vaig haver de vorejar totes les obres i pujar pel carrer de "la amargura".

              Mentre vorejava les obres i prenia algunes fotografies, vaig poder comprovar l'envergadura d'aquestes, i encara que reconec que eren de vital importància i que feia anys que s'havien d'escometre, em va venir en ment una pregunta, hi haurà hagut seguiment arqueològic? Doncs s'han tocat fonaments, s'ha excavat en el carrer per a reforçar-la amb formigó i ferro, s'han retirat fonaments d'algunes cases, s'han derrocat unes altres i s'han evacuat tones d'enderroc. Després de diverses indagacions he pogut saber que s'està realitzant tot sense aquest seguiment arqueològic, i em torne a preguntar, no m'afirmaven alguns anònims en una altra entrada que aquestes actuacions eren per llei? Doncs sembla que aquesta llei no és igual per a tots, o tal vegada siga com afirmen en el meu poble: la llei de l'embut…
             Per a concloure vull deixar constància que el protocol arqueològic de la parròquia ha costat més diners que tot el pis de marbre del presbiteri. miércoles, 4 de junio de 2014

TRIDU A LA PATRONA -SENSE PUJÁ A L'ERMITA-
             Ja tenia aquest article preparat per a publicar, quan el dilluns 2 de juny vaig rebre una telefonada del rector D. Salvador Valls indicant-me que al seu torn havia rebut ell una des de l'ajuntament on se li indicava que en una temporada no podrà pujar la imatge de la patrona a la seua ermita, per les obres que s'estan duent a terme de extracció d'enderroc en el casc antic i consolidació del carrer carril de la sang, per la deterioració i possibilitat d'enfonsament que té, per açò com indica el títol a aquesta entrada realitzarem el triduo en honor a la patrona, però de moment sense la processó de retorn a la seua ermita.              Els pròxims dies 6, 7 i 8 de juny celebrarem el tridu en honor a la nostra Patrona la Santíssima Mare de Déu de la Soledat Gloriosa, sent estos uns dies com trets del novenari que es celebra en l'ermita els dies que precedixen a les nostres festes de moros i cristians, i pensat especialment per a totes eixes persones majors que els resulta difícil i complicat l'accés a l'ermita en eixos dies, encara que cert és que també està pensat perquè tots pugem honrar-la i venerar-la com despedida del mes de maig que està dedicat especialment a Ella.         Els dies en què es celebra este tridu sol variar, coincidint generalment en l'últim cap de setmana del mes de maig, encara que també en algunes ocasions es celebra en els tres dies previs a la tornada de la Patrona a l'ermita, solent ser el primer diumenge de juny.         Els tocs per a estos dies son com de festa major per tractar-se de la Patrona de Castalla i seran de la manera següent:


Dia 5 de juny VESPRA:

Durant el dia tocs propis i ordinaris
21.02 h. Convent volteig menor

Dia 6 de juny: 
 
08.01 h. Parròquia, convent i ermita àngelus
08.02 h. Parròquia, Convent  i Ermita volteig menor

13.01 h. Parròquia, convent i ermita àngelus
13. 02 h. parròquia, Convent i Ermita volteig general

19.31 h. Convent primer toc a missa
19.45 h.         “      segon      “     “
19.46 h.        “      Volteig general
20.01 h.        "        tercer toc a missa.

Al cant del "Deu vos salve" volteig general parròquia y convent. 
Dia 7 de juny
                 Durant tot dia els mateixos tocs que l'anterior.

Dia 8 de juny:

07.30 h. Convent primer toc a missa
07.45 h.        “       segon toc a missa       
08.00 h.         "      tercer toc a missa.
         
08.01 h. Parròquia i Ermita Ángelus.
08.02 h. Volteig general parròquia i ermita
10.01 h. Convent primer toc a missa 
10.15 h.        "       segon toc a missa       
10.16 h.      “          Vol campanes menudes
10.30 h.       “          tercer toc a missa.

11.30 h. Convent primer toc a missa.
11.45 h.         "         segon toc a missa.
11.46 h.         "         Volteigcampanes menudes.
19.01 h.         "         tercer toc a missa.


   
13.01 h. Parròquia, Convent i ermita Ángelus.
13.02 h. Parròquia, Convent i Ermita Volteig general.