domingo, 27 de abril de 2014

La festivitat de Sant Vicent Ferrer i tocs
            La festivitat de Sant Vicent Ferrer és el 5 d'abril, dia de la seua defunció en Vannes (França). No obstant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat, en el Regne de València, al dilluns següent a l'octava de Pasqua.            Així, el 2n dilluns següent al diumenge de Pasqua és el dia triat per a celebrar al Patró de la Comunitat Valenciana; Sant Vicent Ferrer, que va prendre el seu nom del Patró de la ciutat Sant Vicent Màrtir, la festivitat del qual es celebra al gener. La coincidència en el nom provoca equívocs, inclús entre alguns valencians.            El centre d'esta festa era la processó “dels combregats”, tractant-se d'una processó en què es porta el Santíssim Sacrament a persones malaltes o impedides, i realitzant-se amb tota solemnitat, qual si del dia Corpus es tractara, portant al Santíssim baix pal·li, amb l'assistència de les autoritats religioses i civils, i acompanyats per la banda de música local.
               Ací a Castalla, esta processó no tenim constància des de quan es realitzava, però es pot aventurar que la seua procedència siga de fa segles, havent arribat a nosaltres fins a l'any 1993, per considerar que en l'actualitat ja es porta el Santíssim tots els diumenges als malalts, encara que això sí, sense processó ni solemnitat. Esta era una processó molt singular i certament matinera; a les 8 del matí es celebrava la Missa de l'Alba, sobre les 8,30 h. començava la processó, tenint esta cada any un itinerari diferent, perquè anava en funció a la situació de la vivenda de les persones que havien sol·licitat prèviament rebre el Santíssim Sacrament; per la seua impossibilitat d'acudir a la parròquia. Després de l'arribada d'esta, solemne Missa Major. (En l'actualitat en algunes poblacions es continua realitzant)
             Tradicionalment el costum de la mona de Pasqua, ací a Castalla han sigut els tres dies (diumenge, dilluns i dimarts de Pasqua) a la vesprada i este dia de Sant Vicent es celebrava el dia complet. En l'actualitat i des que el dilluns de Pasqua és festa regional es celebra el dia complet i s'ha extingit el dimarts. És com menys curiós que esta festa de S. Vicent, no sent ni festa nacional, regional o local, ací a Castalla, la totalitat del poble la continue celebrant (encara que sense la processó dels combregats), no obrint les seues portes cap empresa ni comerços, exceptuant ja alguna on els propietaris de les quals són d'altres poblacions

.
             Els tocs per a esta festa seran els següents:


Diumenge 27 de Abril (vespra)


(Al matí tocs propis del día, narrats en la entrada anterior de la Divina Misericordia)

21.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
21.02 h. Volteig menor (4 campanes) parròquia.Dilluns 28 de Abril "Sant Vicent Ferrer"
08.01 h.Àngelus parròquia, convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia.


09.00 h. 1º Toc a Missa convent.
00.15 h. 2n Toc a Missa convent.
09.16 h. Volteig menor.
09.31 h. 3r Toc a Missaconvent.

(Des que està l'actual rector D. Salvadors Valls esta Missa es celebra en valencià)13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor.


21.01 h. Àngelus, parròquia, convent i ermita.


sábado, 26 de abril de 2014

Divina Misericòrdia i Canonització de Joan XXIII i Joan Pau II

               La Festa de la Divina Misericòrdia es celebra el primer diumenge després del Diumenge de Pasqua i és una devoció cristiana enfocada en la misericòrdia de Déu i el seu poder, particularment com una acció de confiança infinita en què la misericòrdia de Déu i la seua passió és el preu ja pagat pels nostres pecats i que si confiem cegament en Jesús els nostres pecats ens seran perdonats, Jesús no serà el nostre just jutge sinó el nostre Salvador misericordiós. Més que una mera devoció és un gènere de la vida cristiana. S'expressa per mitjà d'actes interiors (actituds de l'ànima respecte a la Misericòrdia del Salvador i de la confiança en Déu) com a exteriors: la veneració de la imatge, l'hora de la misericòrdia, el rés de la coroneta, la festa de la Divina Misericòrdia i els actes de misericòrdia amb el proïsme
                 Joan Pau II va ser beatificat durant una cerimònia en la Plaça de Sant Pere del Vaticà el 1 de maig del 2011, va ser decidida esta data personalment per Benet XVI per tractar-se del diumenge de la Divina Misericòrdia, efemèride d'enorme valor simbòlic en el pontificat del Papa Wojtyla (ell la va instituir com a festa de l'Església universal, va canonitzar sor Faustina Kowalska i va morir en la vespra d'eixa festivitat en 2005).              Ací a Castalla, el any 2010, en este mateix dia es va dedicar i beneir la segona capella (entrant a l'esquerra) a esta dedicació de la Divina Misericòrdia, i en 2011 també en este mateix dia, en la Missa de les 10,30 h. es va a beneir un quadro de la imatge de Joan Pau ll portat des de Roma i col·locat en dita capella.
                Enguany els tocs per a esta celebració són per un triple motiu, primer la celebració de l'octava de Pasqua, segon com he nomenat la festa de la Divina Misericòrdia i tercer l'acte que es va a dur a terme en la plaça de Sant Pere de canonització dels Papes Joan XXIII i Joan Pau II; acte al que ens unirem en l'oració des de la nostra parròquia, sent els tocs per a esta festivitat els següents:

DIA 26 DE ABRIL (VESPRA)


(Tocs propis de dissabte)

21.02 h. Volteig general parròquiay convent.DIA 27 DE ABRIL

(FESTIVITAT DE LA DIVINA MISERICÒRDIA)
7.30 h. 1r Toc a missa convent.


7.45 h. 2n Toc a missa        “

8.00 h. 3r Toc a missa         “

8.01 h. Àngelus parròquia i ermita

8.02 h. Volteig general parròquia.


10.00 h. 1r Toc a missa convent.

10.15 h. 2n Toc a missa       “

10.16 h. Volteig general        “

10.30 h. 3r Toc a missa         “11.30 h. 1r Toc a missa convent.

11.45 h. 2n Toc a missa       “

11.46 h. Volteig general convent.

12.00 h. 3r Toc a missa         "13.01 h. Ángelus parròquia, convent i ermita.13.02 h. Volteig general parròquia i convent21.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.

martes, 22 de abril de 2014

Castelluts tots a una veu “VISCA LA MARE DE DÉU”
              Amb esta expressió tan valenciana he volgut titular aquesta nova entrada per a fer referència a la excepcional processó del encontre celebrada el diumenge passat 20 d'abril “Diumenge de Pasqua de Resurrecció”
                De totes les processons que es realitzen a Castalla, (sis d'elles amb aquesta imatge de la Patrona) esta pot considerar-se que és la processó per excel·lència. En este dia la Patrona de Castalla, "Nostra Senyora de la Soledat Gloriosa” és baixada des de la seua ermita fins a la parròquia  (enguany, per obres al convent) acompanyada per totes les famílies de Castalla, autoritats i clero, en el que es pot considerar un bany de multituds, on a la seua arribada i davant la imatge de Crist ressuscitat té lloc la retirada del seu vel per a continuació tindre lloc el encontre amb les seues tradicionals “reverències”                 Com he nomenat abans, aquesta és la processó per excel·lència, però no solament per la gran multitud de fidels que assisteixen, sinó perquè en este dia i en este acte és on es culmina el títol d'aquesta advocació mariana tan volgut per tots elscastelluts, perquè la seua soledat és coronada amb la glòria del seu fill ressuscitat, per açò tal com afirma un document del segle XVIII: “Est és el seu dia, el seu dia gran: SOLEDAT GLORIOSA”.

                    Enguany 2014 pot considerar-se que a més de multitudinària ha sigut "maratoniana", però no perquè a causa de les obres de la parròquia el encontre s'haja realitzat en el convent (l'any 1986, pel mateix motiu ja es realitze així) sinó perquè en haver-hi una casa en l'itinerari amb perill d'enderrocament s'ha decidit realitzar un recorregut major del normal per a intentar esquivar-la, sent acollida aquesta idea amb molta alegria per tots els veïns dels carrers per on va transitar, sent un cas únic en la història. És molt significatiu com s'han bolcat tots aquests veïns engalanant les seues balconades, finestres i façanes per al pas de la mare de Déu, però sobretot resulta quasi providencial que un dels carrers que va recórrer fora precisament el de Juan XXIII, que diumenge que ve serà santificat.
                      Les campanes, com no podia ser d'una altra manera en perfecte estat, encara que açò sí, el dissabte anterior 19 d'abril vam haver de fer uns ajustos sobre el pinyó d'atac de la campana mitjana del convent “Sant Francesc de Paula” al que després d'afluixar-se-li el presoner de subjecció quedava lliure, provocant per açò el desengrane de la seua cadena (averia provocada el Dijous Sant en el volteig de la una). Primerament va començar els voltejos la campana de l'ermita, unint-se a continuació les de la parròquia i per descomptat enguany més especialment les del convent. En aquesta ocasió tots els voltejos de la parròquia els vaig haver de realitzar des del telèfon movil per trobar-se l'ordinador d'accionament a quasi sis metres sobre el nivell del pis, resultant inaccessible, ja que com he comentat en una altra entrada anterior, s'està buidant l'enderroc de la habitació de les andes, situat baix la sagristia, no tenint per açò aquesta en l'actualitat sol.                   Per tot açò podem considerar que tal com resa la pregària del seu himne, segueix sent “TOTA CASTALLA FIDEL”. També va quedar reflectida i paten l'expressió valenciana amb la qual he volgut titular aquesta entrada “TOTS A UNA VEU VISCA LA MARE DE DÉU”

martes, 15 de abril de 2014

HORARIS I TOCS DE SETMANA SANTA


DIJOUS SANT:
Este dia recordem l'Últim Sopar de Jesús amb els seus apòstols en què els va llavar els peus donant-nos un exemple de servei. En l'Últim Sopar, Jesús es va quedar amb nosaltres en el pa i en el vi, ens va deixar el seu cos i la seua sang. És el dijous sant quan va instituir l'Eucaristia i el Sacerdoci. A l'acabar l'últim Sopar, Jesús sen va anar a orar, a l'Hort de les Oliveres. Ací va passar tota la nit i després de molt de temps d'oració, van arribar a agarrar-lo.
08.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
08.02 h. Volteig menor parròquia i convent.
13.01 h. Àngelus parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig general parròquia, convent i ermita.
16.31 h. 1r Toc a missa convent.
16.45 h. 2n Toc a missa convent.
16.46 h. Volteig meno rconvent.
17.01 h. 3r Toc a missa convent.
MISSA DEL SANT SOPAR:
18.31 h, 1r Toc a missa convent.
18.45 h. 2n Toc a missa convent
18.46 h. Volteig general convent.
19.01 h. 3r Toc a missa convent.
Al cant del “Gloria”, volteig general i a partir d'este moment es silencien les campanes totalment per començar la passió i mort de Jesucrist, no tornant a sonar fins al cant del “Gloria” de la vigília del Dissabte Sant, que celebrem la seua Resurrecció.
23.00 h. Hora Santa en el Monument del convent (sense campanes)
24.00 h. Cant de la Passió.

DIVENDRES SANT: 
Eixe dia recordem la Passió del nostre Senyor: La seua presó, els interrogatoris d'Herodes i Pilat; la flagel·lació, la coronació d'espines i la crucifixió. Ho commemorem amb un Viacrucis solemne i amb la cerimònia de l'Adoració de la Creu.
9.00 h. Viacrucis des del convent fins a l'ermita (sense campanes)
17.00 h. Celebració de la Passió en el convent.
 (Sense campanes i amb la matraca, enguany no sonará per estar la parròquia tancada per obres)
20.00 h. Processó del Sant Enterrament (sense campanes).


DISSAPTE SANT O DE GLORIA: 
Es recorda el dia que va passar entre la mort i la Resurrecció de Jesús. És un dia de dol i tristesa perquè no tenim Jesús entre nosaltres. Les imatges es cobrixen i els sagraris estan oberts i buits. A la nit es du a terme una vigília pasqual per a celebrar la Resurrecció de Jesús. Vigília vol dir “la vesprada i nit anteriors a una festa.” En la Vigília Pascual, l'Església Catòlica celebra una litúrgia molt especial, i ho fa amb la màxima solemnitat. Comencen els oficis amb el temple a fosques, encenent-se i beneint-se un foc en l'atri, en un lloc fora del temple. D'eixe foc s'encén el Ciri Pascual, un enorme ciri que simbolitza a Crist Ressuscitat. Tot seguit, els fidels encenen les seus ciris pròpies de la flama del Ciri. Arribats al presbiteri, es col·loca en el centre del mateix, junt amb l'altar o junt amb l'ambó, s'encenen totes les llums del temple i es canta l'Exsultet, o pregó pasqual antic himne al·lusiu a la nit de Pasqua que proclama la glòria de la Resurrecció de Crist, que embolicarà tota la litúrgia d'esta nit.
23.30 h. Solemne Vigília Pascual, la celebració cristiana més important de l'any. Al cant del Gloria, volteig general, i a partir d'este moment ja comencen els seus tocs habituals.
La campana de l'ermita, també s'unix a este volteig, junt amb les traques i coets que els majordoms tiren des de l'ermita. Antigament esta campana, quan anava manual s'anaven rellevant els majordoms de la Mare de Déu de la Soledat i la voltejaven durant tota la nit fins a l'eixida de la Patrona. En l'actualitat i des que funciona automàticament, per a evitar un abús i possible ruptura de la campana, es reduïx a 2 o 3 minuts cada hora durant tota la nit.

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ O DE PASCUA:
És el dia més important i més alegre per a tots nosaltres, els catòlics, ja que Jesús va véncer la mort i ens va donar la vida. Açò vol dir que Crist ens dóna l'oportunitat de salvar-nos, d'entrar al Cel i viure sempre feliços en companyia de Déu. Pasqua és el pas de la mort a la vida.
7.31 h. 1r Toc a missa en l'ermita.
7.45 h. 2n Toc a missa amb volteig en l'ermita.
8.00 h. 3r Toc a missa en l'ermita. 
8.01 h. Àngelus parròquia i convent.
8.02 h. Volteig general parròquia i convent.
9.01 h. Regina coeli parròquia.(Des d'este moment fins a Pentecostés este toc substituïx al d'àngelus).
9.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita per començament de la processó del Encotre, esta processó és la més important de l'any ací a Castalla, on ixen totes les famílies juntes per a acompanyar la Patrona fins a la parròquia, on té lloc la Trobada amb Jesucrist ressuscitat, durant tot l'itinerari, voltejos processionals i a l'arribada Solemne Missa Major.
11.31 h. 1r Toc a missa convent.
11.45 h. 2n Toc a missa convent.
11.46 h. Volteig menor convent.
12.01 h. 3r Toc a missamconvent
13.01 h. Regina coeli parròquia.
              Àngelus convent i ermita.
13.02 h. Volteig general solemne parròquia, convent i ermita.
21.01 h. Regina coeli parròquia
              Àngelus convent i ermita.
                                       (Cuadrilla de majordoms nº 7 en la que jo tambe participe)

I aprofite pera des d'ací desitjar una molt bona Pascua a tots.
Toc del Regina Coeli

Salutació a la Mare de Déu durant el temps pasqual i propia de este día:
(TRES CEMPANADES XICOTETA)
Alegra't. Reina del Cel, al·leluia.
R: Perquè Aquell a qui vas meréixer portar en el teu si, al·leluia.

(TRES CAMPANADES DEJUNI)
Ha ressuscitat com ho va predir, al·leluia.
R. Intercedix per nosaltres davant de Déu, al·leluia.
(TRES CAMPANADES MITJANA)
Gaudix-te i alegra't, María Mare de Déu, al·leluia.
Perquè en veritat el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.
(TRES CAMPANADES SEGONA)
Orem: Oh, Déu, que has omplit d'alegria al món amb la resurrecció de Jesucrist, el teu Fill, el nostre Senyor, concedix-nos per intercessió de la Mare de Déu, arribar a posseir la dita de la vida immortal.
Per Crist nostre Senyor.
(TRES CAMPANADES MAJOR)

sábado, 12 de abril de 2014

DIUMENGE DE RAMS
“La Setmana Santa dóna començament en el Diumenge de Rams amb la commemoració de l'Entrada de Jesús a Jerusalem, seguint la narració de l'Evangeli de Sant Marcos. "L'inici d'esta festivitat ve marcada per la primera Lluna Plena posterior a l'equinocci de primavera. El Diumenge de Rams és el diumenge anterior a la dita Lluna, per això, tots els anys la data varia.

Al llarg dels distints països de tradició catòlica, i al marge de les celebracions litúrgiques, diverses manifestacions populars commemoren l'Entrada a Jerusalem i, en molts casos, donen començament a les processons de Setmana Santa. Són molt conegudes les processons de la "Borriquita" o de la "Pollinica" en algunes comunitats, que al·ludixen a la montura de Crist representada en les talles que procesionen, sent una de les més importants la d'Elx.Per a la tradició cristiana és un dia en què es commemora un triomf, l'entrada de Crist a Jerusalem amb el reconeixement d'un rei. Al llarg de la setmana el to és distint ja que rememora la Passió i Mort per a finalitzar amb la Resurrecció.
El Diumenge de Rams és un dels dies més celebrats de la Setmana Santa, no tots els dies de les festes són celebrats de la mateixa manera, els més importants són el Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de Resurrecció.


En este dia la celebració de la missa comença amb la benedicció de les palmes i rams d'olivera que porten els assistents i una vegada comença l'ofici es realitza la lectura del relat complet de la Passió, que en alguns temples és dramatitzat i es llegit entre tres persones per a emfatitzar-ho més.
Una altra curiositat d'este dia que en algunes llars s'ha fet popular és eixe dita de:"¡Diumenge de Rams! Qui no estrena, no té mans". En este dia molta gent té el costum d'estrenar algo, normalment una peça de vestir.


Ací a Castalla, esta benedicció de rams d'oliveres i palmes es realitza en l'església del convent, per a continuació començar la processó fins a la parròquia. L'itinerari pel qual transcorre la processó és el següent: carrer convent, plaça l'hostal, carrer doctor Sapena i carrer Major. (Exceptuan enguany que será en la plaça la font vella) A l'arribada al convent, missa Major, i les tocs per a este día seran els siguients:
Dissabte 12 de abril (vespra)


13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


18.31 h. 1r Toc a missa en el convent.
18.45 h. 2n Toc a missa             "
18.46 h. Volteig general             "
19.01 h. 3r Toc a missa              "


21.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
21.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.
Excepcionalment enguany de 21.30 h. a 22.00 h. tocs per al viacrucis de pujada del Crist del Consol a l'ermita.
DIA 13 de abril Diumenge de Rams

07.30 h. 1r Toc a missa convent.
07.45 h. 2n Toc a missa convent.
08.00 h. 3r Toc a missa convent.
08.01 h. Àngelus en l'ermita, parroquia
08.01 h. Volteig menor parroquia.

10.00 h. Volteig general parroquia i convent. (Hora de la benedicció dels rams)
10.01 h. 1r Toc a missa convent.
10.15 h. 2n Toc a missa  convent.
10.16 h. Volteig general convent.
(A l'arribada de la processó, volteig general)
10.31 h. 3r Toc a missa convent.


11.31 h. 1r Toc a missa convent.
11.45 h. 2n Toc a missa convent.
11.46 h. Volteig campanes menudes convent.
12.00 h. 3r Toc a missa convent.


13.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.
13.02 h. Volteig menor en la parròquia i en el convent.


21.01 h. Àngelus en la parròquia, convent i ermita.