domingo, 29 de septiembre de 2013

LES OBRES DEL PIS A BON RITME           La primera fase de les obres del pis de l'església s'ha executat sense contratemps i a un ritme molt més ràpid del que al principi s'havia estipulat. En aquests moments ja es troba retirat tot el terratzo de la nau central i de la majoria de les capelles laterals, exceptuant la de "Jesús Nazareno" i la del patró "Sant Roc", és curiós que en la resta de capelles laterals no ha aparegut pis algun, sent solament terrè.
         Conforme s'anava retirant el terratzo anaven apareixent els antics carreus, alguns d'ells molt deteriorats i com es suposava amb una grandíssima humitat. Conforme transcorrien els dies aquesta humitat anava desapareixent en la majoria de la nau, exceptuant algunes zones on és tan elevada que a data d'avui pot considerar-se que segueixen els carreus mullats.
            Aquest pis de pedra de carreu es va col·locar l'any 1581, just 9 anys després de la conclusió de les obres de les voltes, sent el seu preu de 165 lliures, segons acta autoritzada pel notari D. Gaspar Rico el 15 d'octubre de 1581.

         El pis del terratzo retirat va ser col·locat l'any 1946-47, portat des de Barcelona, de la prestigiosa marca en l'actualitat encara existent de MOSAICOS ESCOFET. Aquesta empresa va ser fundada l'any 1886 i centrada primerament en els pisos denominats “hidràulics”, sent aquest terratzo portat a Castalla dels primers en la seua fabricació, centrant-se ja en la elaboració d'aquest tipus de pisos sobretot a partir dels anys 50.


         Quan es van alçar els registres de les criptes es va trobar el que ja se sabia que existia, una grandíssima quantitat d'enderroc de algeps i escaiola, (es suposa que d'alguns retaules de algeps destruïts en l'incendi de 1936 i que després de la seua neteja en el 39 es va decidir abocar-los en la cripta per la comoditat que açò implicava)
       De tots és coneguda la mala unió que fan el algeps i la humitat, per açò és necessari donar començament en les pròximes setmanes la segona fase d'aquestes obres, que serà precisament l'extracció de tots aquests enderrocs de la cripta, sense desestimar la part no menys important de descobrir les possibles filtracions d'aigua, que com he afirmat, hi ha zones on a pesar que van transcorrent els dies, aquests carreus no s'assequen.

        Vull ressaltar també l'aparició d'una làpida d'un enterrament datat el 18 d'agost de 1626, el nom del qual no pot ser llegit per estar cobert pel primer escaló del presbiteri. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario